septčka jama

  • Tragedija u Indiji

    Sedam osoba se ugušilo tokom čišćenja septičke jame

    Četiri osobe su bile pozvane da očiste jamu, a troje ostalih su radnici hotela koji su im pomagali