Dvije trećine domaćinstava u BiH ima pristup internetu

U BiH je prošle godine oko 66 odsto domaćinstava imalo pristup internetu, a 33,3 odsto nije, dok je 63,6 odsto domaćinstava imalo pristup računaru.

Prema istraživanju Agencije za statistiku BiH, najčešće navedeni razlozi zbog kojih domaćinstvo nema pristup internetu je taj da nemaju potrebu za njim – 51,1 odsto, a 41,8 odsto se izjasnilo da ne posjeduje vještine.

Kada je riječ o vrsti interneta koji se koristi u domaćinstvima, 62,9 odsto ima fiksni širokopojasni priključak – ADSL, DSL, VDSL, kablovska, optička vlakna, satelitska.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 9.066 domaćinstava, a podaci su prikupljeni kombinovanim metodama, telefonskim anketiranjem i anketnim upitnikom metodom licem u lice.

Za ova istraživanja su uključena samo ona domaćinstva koja imaju bar jednog člana dobi između 16 i 74 godine.

PODIJELI