Mobiteli

Saznajte 15 nepoznatih funkcija novih Apple slušalica

02/05/2017

Iako se Apple riješio priključnica za slušalice, svaki iPhone još uvijek dolazi s parom “EarPodova”.

Te slušalice mogu biti korisnije nego što mislite.

Pročitajte 15 stvari za koje se nove iPhone slušalice mogu korisiti.

Muzika i aplikacije za streamanje:

1. Slušalicama se mogu, pritiskom na središnje dugme, pokrenuti ili pauzirati pjesme, ali i zvuk s drugih aplikacija poput Podcastsa.

2. Za preskakanje pjesme, dugme se stišće dva puta.

3. Za ponovno pokretanje pjesme ili povratak na prethodnu pjesmu, isto dugme stišće se tri puta.

4. Kako bi se pjesmu premotalo prema naprijed, potrebno je dva puta stisnuti središnje dugme te ga držati dok se ne dođe do traženog dijela.

5. Kako bi se pjesmu premotalo prema nazad, potrebno je tri puta stisnuti središnje dugme te ga držati dok se ne dođe do traženog dijela.

Za telefonske pozive:

6. Bežični pozivi mogu se obaviti putem ugrađenog mikrofona.

7. Javljanje na poziv može se učiniti pritiskom na središnje dugme.

8. Pritiskom na isto dugme poziv se može i prekinuti.

9. Kako bi se dolazeći poziv ignorisao, potrebno je dvije sekunde držati središnje dugme.

10. Javljanje na drugi dolazeći poziv, te stavljanje prvog na čekanje, može se učiniti pritiskom na središnje dugme.

11.Prebacivanje s jednog poziva na drugi također se može učiniti pritiskom središnjeg dugmeta.

12. Kako bi se jedan poziv prekinuo, te prešlo na drugi, potrebno je dvije sekunde držati srednje dugme.

13. Držanjem sreddnjeg dugmeta može se i ignorisati drugi dolazeći poziv.

Siri:

14. Siri se aktivira pritiskom i držanjem središnjeg gumba, stoji u reportaži Business Insidera.

Kamera i druge foto i video aplikacije:

15. Fotografirati se može pritiskom na bilo koji od gumbova za reguliranje volumena.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.