BiH

Vlada BPK

Adem Laković se vraća na funkciju policijskog komesara BPK Goražde

19/10/2021

Vlada je zadužila Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK Goražde i Upravu policije da policijskom službeniku Mirsadu Hrapu uspostave radno-pravni status u Upravi policije u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila je Odluku o stavljanju van snage Odluke o imenovanju policijskog komesara.

-Nakon uvodnog obrazloženja ministra za unutrašnje poslove BPK Goražde, Vlada je s ciljem izvršenja tačke VI, a u vezi s tačkama III, IV i V pravosnažne Presude Općinskog suda u Goraždu od 26.04.2021. godine, stavila van snage Odluku o imenovanju policijskog komesara Mirsada Hrapa u Upravi policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde od 27.08.2020.godine, čime mu prestaje mandat policijskog komesara u činu generalnog inspektora. Policijski službenik Adem Laković koji je Odlukom Vlade BPK Goražde od 22.06.2020. godine smijenjen s funkcije policijskog komesara Uprave policije, vraća se na ovu funkciju, u mandat uspostavljen Odlukom Vlade Kantona od 28.09.2018.godine – saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.

Vlada je zadužila Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK Goražde i Upravu policije da policijskom službeniku Mirsadu Hrapu uspostave radno-pravni status u Upravi policije u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima.

Sudski proces vođen u ovom slučaju okončan je rješenjem koje je donio Kantonalni sud u Goraždu, a kojim je potvrđena prvostepena presuda Općinskog suda u Goraždu kojom je poništena odluka o smjeni Lakovića sa ove dužnosti iz juna 2020. godine.

Laković je tada nezakonito smijenjen iako su na sporne odluke upozoravali i tadašjni visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko i američki ambasador Eric Nelson.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.