BiH

Agencija za statistiku BiH

Anketiranje se odvija po planu, anketirana 6.654 domaćinstva

25/09/2019

Ažuriranje okvira uzorka radiće se kvartalno tokom tri godine, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH

Za sedam dana anketiranja koje se sprovodi u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira uzorka, anketirana su 6.654 domaćinstva od kojih je 4.187 u Federaciji BiH /FBiH/, 1.739 u Republici Srpskoj i 728 u Brčko distriktu.

Projekat ažuriranja statističkog okvira uzorka sprovode statističke institucije u BiH, Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Zavod za statistiku Republike Srpske, sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u BiH kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

Ažuriranje okvira uzorka radiće se kvartalno tokom tri godine, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

U prvom kvartalu, koji je počeo 17. septembra i trajaće 22 dana, anketari će posjetiti oko 60.000 domaćinstava na prostoru cijele BiH.

Prikupljeni podaci pokazaće da li je bilo promjena na terenu u broju i strukturi domaćinstava u odnosu na podatke iz 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak, navodi se u saopštenju.

Novi način prikupljanja podataka na terenu putem posebno kreirane softverske aplikacije instalirane na laptopima, omogućava anketarima da lakše i brže prikupe podatke i na dnevnoj osnovi dostavljaju ih statističkim institucijama.

Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, ističe se u saopštenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.