Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Energetski sektor

BiH će platiti ogroman ceh zbog propalih ugovora RS-a sa strancima!

rite gacko
Foto: Capital.ba

Ukupan tuženi iznos za četiri propala projekta u RS-u veći je od 1,8 milijardi KM. Vlada RS dijelom je jednostrano raskidala ugovore sa Slovencima i Hrvatima

Dok se trenutno na relaciji državnih institucija i Vlade RS-a „lome koplja“ oko plaćanja duga od 90 miliona KM slovenskim kompanijama zbog gubitka međunarodnog arbitražnog spora, iz izvještaja Pravobranilaštva BiH jasno se može zaključiti da će BiH u narednom periodu platiti ogromni ceh zbog niza propalih ugovora u RS-u koji se odnose na energetske projekte.

Ukupan iznos za koji je tužena BiH za propale projekte u RS-u vezane za RiTE Ugljevik, HES Vrbas a.d. Krupa, zatim RiTE Gacko, te Vjetropark Trusina iznosi 1,8 milijardi KM odnosno 1.840.603.961 KM!

Najaktuelni spor odnosno presuđeni iznos koji je došao na naplatu našoj državi vezan je za izgubljeni spor protiv slovenskih kompanija i osoba Viaduct Portorož, Vladimira Zevnik i Boris Goljevšćek. Odlukom Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Washingtonu (ICSID) BiH je dužna platiti iznos od 90 miliona KM. Prema odluci neto visina spora iznosi 42.600.000 eura, ali uz ovaj iznos dolaze i drugi troškovi.

Pravobranilaštvo BiH je u svom izvještaju navelo da BiH na osnovu člana 4. Sporazuma Vijeća ministara i Vlade RS-a o međusobnim pravima i obvezama u vezi sa arbitražnim postupkom mora platiti naknadu štete ili izgubljenu dobit sa kamatom ili odštetu, dok je RS dužna da plati sve troškove advokata, pravnih i drugih savjetnika, te troškove vođenja postupka.

Drugim riječima, država zbog propalog projekta u RS-u, izgradnje hidroenergetskog sistema na rijeci Vrbas, mora platiti najveći dio štete, dok RS mora pokriti tek troškove postupka. Ako je suditi prema izvještaju iz Pranilaštva BiH, RS se za sada oglušava o zahtjevima Pravobranilaštva BiH odaslanih u junu da postupi po odluci ICSID-a.

Analogno ovom slučaju, BiH će po istom principu snositi glavninu troškova i za ostale propale energetske projekte u RS-u. Već nakon 30. septembra ove godine, BiH će se suočiti sa obavezom da isplati slovenskim kompanijama Elektrogospodarstvo – Razvoj in inženiring puni tužbeni iznos od 1,3 milijarde KM zbog postupka pokrenutog poritiv ZP RiTE Ugljevik.

Naime, u izvještaju Pravobranilaštva BiH se navodi da je Arbitražno vijeće u Washingtonu odredilo da postupak u fazi mirovanja bude od 30. septembra ove godine dok se ne riješe određeni postupci koji su se vodili u Srbiji kao i dok se ne okončaju pregovori. U Beogradu su po Zakonu o arbitraži Srbije već donesene odluke protiv BiH, a u međuvremenu između Slovenaca i RiTE Ugljevik potpisane su određeni ugovori za isplatu odštete. Ostaje, pak, da se vidi kakva će biti konačna odluka u Washingtonu po pitanju iznosa kojeg treba platiti BiH odnosno RS.

Kada je riječ o sporu Hrvatske elektroprivrede (HEP) protiv RiTE Gacko zbog štete koju je pretrpio HEP, teškom oko 200 miliona KM u proteklom periodu održan je niz sastanaka s ciljem postizanja dogovora, dok je postupak mirnog rješavanja spora još uvijek u toku.

Također, Pravobranilaštvo BiH je u februaru ove godine zaprimilo obavještenje od Advokatske kancelarije „Baroš & Partners“ koja zastupa firmu Kermas Energija Zagreb o pokretanju Arbitražnog spora pred ICSID-om teškog 200 miliona KM zbog jednostranog raskida ugovora o koncesiji kojeg je vlada RS zaključila s ovom zagrebačkom firmom. Iz Ministarstva energetsike RS-a je istaknuta mogućnost da se ovaj postupka mirno riješi.