BiH

OSCE i UN Women

BiH i rodna ravnopravnost: Na lokalnim izborima od 425 kandidata za načelnike samo 29 je žena

06/11/2020

Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH, kazala je da danas žene u BiH opet, hronično, nisu zastupljene u procesima odlučivanja na svim nivoima države

U organizaciji UN Women BiH i OSCE-a BiH danas je održana konferencija o 20 godišnjici Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost“. Razgovarano je o tome u kojoj mjeri se u BiH provode aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti uloge i učešća žena u procesima rješavanja sukoba i izgradnje mira i sigurnosti.

Piše: A. D.

Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH kazala je da danas žene u BiH opet, hronično, nisu zastupljene u procesima odlučivanja na svim nivoima države. Ona je potcrtala da je BiH na 100. mjestu od 188 država svijeta kada je riječ o zastupljenosti žena na važnim pozicijama u društvu.
-OSCE rade zajedno sa vlastima da se implementiraju akcioni planovi za implementaciju UN-ove rezolucije. U kreiranju gender senzitivnog sistema treba još dosta uraditi. COVID-19 je izazvao humanitarnu krizu koja je prouzrokvoala sigurnosne izazove širom svijeta. Nasilje nad ženama je poraslo širom svijeta, posebno u uslovima lockdowna”, kazala je Kavalec

Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Ingrid Macdonald kazala je da BiH jeste prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je napravila akcioni plan za implementaciju UN-ove rezolucije, ali ipak žene su nedovoljno zastupljene u političkim pregovorima i aktivnostima vlasti.

-Treći akcioni plan BiH poziva na veće učešće žena i identificiranje novih prijetnji. BiH ulazi u proces novih izbora i čini se da i dalje nemamo veliki broj žena u političkom životu. Neki koji su dio političkog života bili su izloženi nasilju i prijetnjama i to je ono što je zapravo stvarnost. Godine 2016. samo 6 žena od 40 u BiH je bilo imenovano na određene funkcije, a ove godine 29 žena uključeno je u izborni proces od ukupno 425 kandidata za gradonačelnike i načelnike”, istaknula je Macdonald.

Miloš Lučić, ministar za ljudska prava i izbjeglica BiH kazao je da je BiH usovjila treći po redu akcioni plan za implementaciju rezolucije za period od 2018. do 2021. godine. Koordinacioni odbor koji imenuje Vijeće ministara, rekao je on, predstavlja primjer međuinstitucionalne saradnje
Ministar odbrane BiH Sifet Podžić rekao je da je implementacija rodne perspektive od strateškog značaja i za oružane snage kao i Ministarstvo odbrane.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.