BiH

BiH ponovo na listi rizičnih zemalja

14/07/2016

Evropska komisija danas će formalno prilagoditi listu Komiteta eksperata Vijeća Evrope za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) s listom Međunarodne radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF).

Tako će se BiH od danas ponovo naći na listi rizičnih zemalja MONEYVAL-a.

BiH je prošle godine, nakon što je prilagodila Krivični zakon evropskim standardima, skinuta sa sive liste MONEYVAL-a, ali je ostala na listi FATF-a, jer izmjene ovog zakona nisu ispoštovane u roku.

Kako je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, ova lista bit će samo formalno usvojena, ali neće biti preporuka za vršenje neke posebne provjere transakcija koje idu kroz BiH.

Na toj listi će se, osim BiH, naći još i Avganistan, Irak, Laos, Sirija, Iran, Uganda, Gvajana, Vanuatu i Jemen.

Komentari