Fokus.ba saznaje

BiH ugrožava sigurnost zračne plovidbe u Evropi, prijeti joj „crna lista“!

BHANSA

Ministarstvo prometa je upozorilo da Direkcija za civilno zrakoplovstvo nije u mogućnosti izvršavati svoje nadležnosti zbog odliva kadrova

Bosni i Hercegovini prijeti izricanje sigurnosne mjere koja se odnosi na zabrinutost za sigurnost “Safety concern”, a što u konačnici može dovesti do stavlјanja Bosne i Hercegovine na crnu listu zemalјa koje ugrožavaju opštu sigurnost zračne plovidbe.

Ova konstatacija, kako saznaje Fokus.ba, sročena je u aktu Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji je upućen Vijeću ministara BiH.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Riječ je o odluci o formiranju tima koji će pripremiti studiju izvodljivosti za promjenu statusa Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH u nezavisno regulatorno tijelo.

Upozorenje iz EU

Naime, zbog odliva kadrova, te hroničnog problema nedostatka kvalificiranog stručnog osoblјa, več duži niz godina Direkcija za civiljno zrakoplovstvo BiH nije u mogućnosti izvršavati svoje nadležnosti na način kako je to predviđeno propisima koje je BiH preuzela u svoje zakonodavstvo, ali i koje je dužna kontinuirano preuzimati.

Naime, BiH je pristupila Međunarodnoj konvenciji o civilnom zrakoplovstvu (tzv. Čikaška konvencija) 1993. godine, kao i njenim dodacima (aneksima uz Konvenciju), te Multilateralnom sporazumu o uspostavlјanju zajedničke evropske zrakoplovne oblasti (tzv. ECAA sporazum).

Također, i u Izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi na zračni saobraćaj, konstatovano je:

„…Bosna i Hercegovina mora hitno riješiti problem hroničnog nedostatka adekvatno obučenog i kvalificiranog osoblјa u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) kako bi se izbjegao rizik sigurnosnog nadzora.”

Zbog svega navedenog BiH prijeti izricanje sigurnosne mjere u ovoj oblasti. Ovakva sigurnosna mjera bi, mišljenja su iz Ministarstva prometa i komunikacija, za sobom bi povukla nebrojene poslјedice, među kojim su: nepriznavanje BHDCA certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, koji je izdat BHANSA-i, nepriznavanje svih drugih certifikata izdatih od BHDCA zračnim operatorima, aerodromima, itd, a što bi za poslјedicu imalo preuzimanje funkcija od BHDCA u korist EASA-e ili neke od njenih članica, te ogromne troškove za Bosnu i Hercegovinu, radi plaćanja za obavlјanje tih funkcija.

Ističu da je su u više navrata o ovom problemu obaviještene su nadležne institucije ali nije iznađen način za realizaciju preporuka međunarodnih zrakoplovnih organizacija, prije svega zbog činjenicnje da je BHDCA organizovana kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva.

Inspektori napuštaju Direkciju

Nadalje, u posljednjih nekoliko godina BHDCA je napustilo čak 10-tak inspektora, najvećim dijelom zbog činjenice da su primanja u BHDCA daleko manja od primanja u zrakoplovnim subjektima koje BHDCA nadzire, a pogotovo u odnosu na primanja u zrakoplovnim vlastima drugih država.

S obzirom da se radi o rijetkom, specijaliziranom visokokvalifikovanom stručnom kadru, te da su zrakoplovne vlasti u Evropi i okruženju većinom nezavisna regulatorna tijela evidentno je da BHDCA, sa postojećim nivoom plata i uvjeta rada, nije u mogućnosti privući takav kadar.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno Ministarstvo je izradilo Nacrt odluke o formiranju Tima za pripremu Projekta Studije izvodljivosti. Tim ima zadatak da izvrši analizu postojećeg stanja organizacije i finansiranja BHDCA, istraživanje tržišta konsultantskih usluga, utvrđivanje procijenjene vrijednosti i postupka nabavke, te definiranje konkretnih zahtjeva i sadržaja Studije izvodljivosti.