Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Vijeće Evrope

Bosna i Hercegovina iz Strazbura dobila ocjenu “alarmantno”!

Vijeće Evrope
Foto: Arhiv
Vijeće Evrope

Društvo je duboko podijeljeno, političari uspostavljaju neprijateljstva među Bošnjacima, Srbima i Hrvatima…

U svom petom mišljenju, objavljenom danas uz komentare nadležnih, Savjetodavni komitet Vijeća Evrope za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) poziva Bosnu i Hercegovinu da se pozabavi alarmantnim trendovima i stalnim izazovima u vezi sa 17 registriranih manjina u državi.

Komitet smatra da je društvo i dalje duboko podijeljeno po etničkim linijama, što „pogoršavaju politička i retorička neprijateljstva među konstitutivnim narodima – Bošnjacima, Srbima i Hrvatima“. Ova podjela, ocjenjuju, koči sveukupni napredak zemlje, uključujući i napredak nacionalnih manjina čija udruženja nisu dobila državna sredstva od 2020. godine zbog neusvajanja budžeta od državnih organa.

Obrazovni sistem

-Obrazovni sistem održava etničke podjele kroz segregirane škole i različite nastavne planove i programe prilagođene svakoj konstitutivnoj grupi. Neuspjeh u rješavanju složene istorije rata iz 1990-ih i njegove pristrasne nastavne prakse i dalje ometa napore za pomirenje i podstiče klimu u kojoj su mladi sve skloniji nasilju – navode iz Vijeća Evrope.

Pripadnici nacionalnih manjina, ističu, i dalje se suočavaju s diskriminacijom u političkom učešću i pristupu javnim pozicijama, a ključne presude Evropskog suda za ljudska prava ostaju nepromijenjene. Ova situacija je, dodaju, narušila povjerenje javnosti u demokratske institucije i upravu, što je dodatno pogoršano nedostatkom izvršenja odluka domaćih sudova.

Faksimil izvještaja Vijeća Evrope

-Emigracija, posebno među mladim ljudima koji traže posao ili fakultetsko obrazovanje, ključni je izazov za zemlju. Savjetodavni komitet smatra da nesrazmjerno pogađa nacionalne manjinske zajednice. Nedostatak adekvatne podrške za manjinske jezike, kao i visoki pragovi za upotrebu manjinskih jezika u administraciji(ama) i za obrazovanje na ovim jezicima takođe ometaju implementaciju Okvirne konvencije u brojnim oblastima – pocrtano je u izjvještaju.

Romska djeca

Uprkos tome što su najveća nacionalna manjina, naglašavaju iz Vijeća Evrope, Romi i dalje doživljavaju diskriminaciju i socio-ekonomsku marginalizaciju.

-Savjetodavni komitet priznaje ograničen napredak u implementaciji novog akcionog plana u ključnim oblastima kao što su stanovanje, zdravstvena zaštita, obrazovanje i zapošljavanje. Posebno zabrinjava stanje predškolskog obrazovanja, gdje nedostatak sistematskih i kvalitetno kontrolisanih pristupa ostavlja mnogu romsku djecu u nepovoljnom položaju, što doprinosi većoj stopi napuštanja i lošijim obrazovnim rezultatima. Nadalje, složen sistem zdravstvenog osiguranja često isključuje Rome iz pristupa osnovnim zdravstvenim uslugama, što nesrazmjerno pogađa žene i djevojčice – navode iz Vijeća Evrope.

U svojim preporukama, između ostalog, Savjetodavni komitet poziva vlasti da poduzmu hitne i odlučne mjere za implementaciju jedinstvenog nastavnog plana i programa u školama kako bi se podstaklo kritičko razmišljanje i inkluzivnost; sistematizirati ponudu predškolskog obrazovanja; osigurati provođenje presuda domaćih sudova u vezi sa diskriminacijom nacionalnih manjina; izvrši analizu potreba i interesa pripadnika nacionalnih manjina, koja će poslužiti kao osnova za izradu nacionalne strategije zaštite i promocije manjinskih identiteta, kulture i jezika; ojačati ulogu, statutarna ovlašćenja i odgovarajuće finansiranje saveta nacionalnih manjina; i sprovesti sveobuhvatan popis kako bi se tačno procenio demografski sastav i potrebe nacionalnih manjinskih zajednica.