Vlada Kantona 10

Budžetski korisnici u Kantonu 10 dobili povišicu

Vlada kantona 10

Povećanje plata budžetskim korisnicima prema ovoj odluci iznosi 5 posto, a to je drugo povećanje za vrijeme aktuelne Vlade

Vlada Kantona 10, na sjednici održanoj u utorak u Livnu, donijela je odluku o visini osnovice za obračun plata za fiskalnu 2020. godinu za sve korisnike Budžeta Kantona 10  u bruto iznosu od 579,25 maraka.

Navedena odluka vrijedi do 31. decembra 2020. godine, a osnovica iz ove odluke primjenjivat će se za obračun plata od mjeseca u kojem Budžet Kantona 10 stupi na snagu, a najranije od 1. januara 2020. godine.

Povećanje plata budžetskim korisnicima prema ovoj odluci iznosi 5 posto, a to je drugo povećanje za vrijeme aktuelne Vlade, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade Kantona 10.

Usvojeno je i uputstvo Ministarstva finansija Kantona 10 za izradu zahtjeva za odobravanje budžetskih sredstava u 2020. godini, a Vlada je također donijela Odluku o visini novčane naknade korisnicima Budžeta Kantona 10 za topli obrok za fiskalnu 2020. godinu.

Na temelju te odluke uposleniku pripada pravo na novčanu naknadu tokom rada od 8 maraka za svaki dan proveden na radu, a odluka vrijedi do 31. decembra slijedeće godine, dok će se visina novčane naknade iz ove Odluke za obračun plata primjenjivati od mjeseca u kojem budžet stupi na snagu, a najranije od 1. januara 2020. godine.