BiH

Predsjedništvo BiH

Čelnici ANUBiH prezentovali Džaferoviću rezultate projekta vezanog za COVID-19

17/06/2020

Predsjednik ANUBiH akademik Miloš Trifković još jednom je izrazio zahvalnost predsjedavajućem Predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću na nesebičnoj i kontinuiranoj podršci koju je pružio Akademiji

Rukovodstvo Akademije nauka i umjetnosti BiH i predstavnici Odbora za mikrobiologiju i srodne discipline Odjela medicinskih nauka Akademije prezentovali su predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefiku Džaferoviću rezultate projekta “Expertni sistem za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19”.

Predsjednik ANUBiH akademik Miloš Trifković još jednom je izrazio zahvalnost predsjedavajućem Predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću na nesebičnoj i kontinuiranoj podršci koju je pružio Akademiji. Istakao je da je ANUBiH među rijetkim evropskim akademijama, a jedina u regiji, izašla s ovakvim projektom i rezultatima, čime je opravdala svoju primarnu ulogu u bh. društvu.

Voditeljica projekta, akademkinja Mirsada Hukić, naglasila je da bez podrške i razumijevanja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Džaferovića i njegovih saradnika, Akademija i ekspertni tim ne bi mogli realizovati projekat na ovom nivou.

Ukazala je na rezultate koji će biti objavljeni u vodećim evropskim naučnim časopisima, te u projektnom izvještaju namijenjenom institucijama u BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je istakao da su državne akademije u svijetu reprezenti same države i njenog naučnog, kulturnog i umjetničkog potencijala.

– Akademija nauka i umjetnosti BiH, od svojega postanka do danas, čvrsto stoji na ideji cjelovite, demokratske i prosperitetne države BiH. To je potvrđeno i na ovom projektu kojim su članovi Akademije i stručni tim okupljen oko profesorice Mirsade Hukić pokazali svoju jasnu opredijeljenost da BiH učine kompetentnom na polju nauke, ali i da pomognu bosanskohercegovačkom društvu kada je to potrebno – istakao je Džaferović.

Sastanku su, pored akademika Miloša Trifkovića i akademkinje Mirsade Hukić, prisustvovali potpredsjednica ANUBiH Adila Pašalić Kreso, sekretarka ANUBiH Amra Avdagić i prof. dr. Fikret Čaušević, dopisni član ANUBiH, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.