BiH

Nalazi DEI-ja

Daleko smo od EU: Većina institucija nije uskladila propise s evropskom praksom

07/01/2021
Foto: Pixsell

Između ostalog, Nacrt zakona o VSTV-u koje je izradilo Ministarstvo pravde BiH samo je djelimično usklađen sa propisima Evropske unije

Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH konstatovala je da većina institucija BiH nije intenzivirala aktivnosti na usklađivanju svih propisa sa acquis-em EU uprkos zaključku Vijeća ministara BiH od 2. jula 2019. kojim je bh. administraciju zadužilo da ubrzaju aktivnosti na putu ka EU.

Piše: A. DUČIĆ

Ovo, između ostalog, stoji u odgovoru DEI-ja Privremenoj istražnoj komisiji za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH u vezi sa pitanjima koja se tiču pravosuđa.

Iz DEI-ja su naveli da je na zahtjev Ministarstva pravde BiH u decembru 2020. godine Direkcija izradila mišljenje o usklađenosti Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH sa acquis-em.

-Skrenuta je pažnja da postoji dosta pitanja koja moraju biti detaljnije precizirana u cilju dodatne usklađenosti sa acquis-em. Direkcija je konstatovala da je Nacrt zakona djelimično uskladen sa acquis-em – navodi se u odgovoru Privremenoj istražnoj komisiji.

Iz DEI-ja navode da je na 4. sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost održanog 5. i 6. decembra 2019. u Briselu istaknuta potreba završavanja nacrta zakona o VSTV-u, te o sudovima u BiH u skladu sa propisima EU.

Napominju da je prema Akionim planu za relizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije sadržano šest kratkoročnih prioriteta i 52 mjere u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.