BiH

Koraci ka statusu kandidata

Dilberović za Fokus.ba: BiH priprema prvi sveobuhvatni program za ispunjavanje obaveza EU

13/11/2020

Što BiH prije napravi dovoljno konkretnih rezultata i time Evropskoj komisiji i 27 država članica EU da jake argumente, to će prije preći u sljedeću fazu procesa, kazao je direktor DEI-ja Edin Dilberović

Nakon što je Vijeće ministara BiH jučer na vanrednoj sjednici usvojilo informaciju o održavanju petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, 26. novembra 2020, direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović u razgovovru za Fokus.ba govorio je o važnosti ovog sastanka.

Piše: A. DUČIĆ

Peti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje je redovni sastanak ovog zajedničkog tijela EU i BiH koje je zaduženo za praćenje provođenja i primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

– Teme o kojima će dvije delegacije razgovarati su vezane za poduzete aktivnosti na realizaciji obaveza iz SSP-a i preporuka Evropske komisije, a posebna pažnja je stavljena na obaveze BiH vezane za 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja. Održavanje sastanaka Odbora je obaveza BiH po SSP-u, a BiH je po Odluci br. 1/2015 u obavezi Evropskoj komisiji pravovremeno (10 radnih dana prije sastanka) dostaviti i potrebne pisane materijale što je Direkcija i uradila po njihovom usvajanja na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Vijeća ministra BiH. Rad zajedničkih tijela je prilagođen situaciji izazvanoj pandemijom Covid-19 te se sastanci održavaju online, a važno je da nema prolongiranja u radu Odbora ni u ovim novim okolnostima, rekao je Dilberović za naš portal.

Upitali smo ga da li je u dosadašnjem procesu, preciznije u proteklom periodu, bilo kočenja kada je riječ o mehanizmu koordinacije pa i o djelovanju ovog odbora.

– Prvi zadatak tijela mehanizma koordinacije bio je priprema odgovora na Upitnik Evropske komisije i dodatna pitanja iz Upitnika. U ovom trenutku, među ostalim aktivnostima, glavni zadatak ovih tijela je izrada Programa integriranja koja je započeta sredinom oktobra. Početkom izrade ovog dokumenta adresira se jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja. Programom integriranja BiH će dobiti prvi sveobuhvatni planski dokument za realizaciju obaveza u procesu evropskih integracija i prvi put bazu podataka svih propisa u BiH koji su usklađivani s propisima EU. Tijela mehanizma koordinacije svoje aktivnosti obavljaju u skladu procedurama predviđenim propisima koja reguliraju njihov rad. Kao i u svakom poslu uvijek ima mjesta za poboljšanje i to je zadatak na kojem institucije u BiH trebaju kontinuirano raditi, kazao je Dilberović.

Za naš portal govorio je i o tome dokle je BiH u procesu ostvarivanja mogućnosti da dobije kandidatski status u EU.

– Evropska komisija je u zadnjem Izvještaja o BiH, objavljenom početkom oktobra, ocijenila kako je BiH poduzela određene korake na realizaciji pojedinih ključnih prioriteta iz Mišljenja, dok je određene prioritete potrebno adekvatno adresirati u narednom periodu. Među onim što je Komisija označila kao napredak su aktivnosti vezano za provedbu lokalnih izbora u Mostaru, stvaranje preduvjeta za usvajanje Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, završetak procesa usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave, Odluka Ustavnog Suda BiH o ukidanju odredbi o smrtnoj kazni u Ustavu entiteta RS itd. Izvještaj daje smjernice institucijama u BiH i politici za nastavak reformi i rada na ispunjavanju ključnih prioriteta iz Mišljenja koji su na stolu, dok Komisija ne kaže da su realizirani, naveo je Dilberović.

Kako je zaključio, što BiH prije napravi dovoljno konkretnih rezultata i time Evropskoj komisiji i 27 država članica EU da jake argumente, to će prije preći u sljedeću fazu procesa.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.