BiH

Intervju

Direktorica USAID-a Nancy Eslick za Fokus: Kakvu pomoć BiH može očekivati od Amerike?

03/04/2021

Čelnici BiH ne mogu sebi priuštiti stav "pričekajmo da vidimo" u vezi sa našom novom administracijom, moraju djelovati sada na pitanjima izborne reforme, vladavine prava i borbe protiv korupcije

Direktorica USAID-a u BiH Nancy Eslick u opširnom intervjuu za Fokus.ba govorila je o novim planovima SAD-a koje implementira putem USAID-a, o budućoj pomoći i strateškoj orijentaciji.

Govoreći odnosima nakon imenovanja novog američkog predsjednika Josepha Bidena, Eslick je poručila: Čelnici BiH ne mogu sebi priuštiti stav “pričekajmo da vidimo” u vezi sa našom novom administracijom, moraju djelovati sada na pitanjima izborne reforme, vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Razgovarao: Amil DUČIĆ

Fokus: USAID je objavio petogodišnju strategiju za rad u BiH. Možete li nam reći nešto o toj strategiji?

Eslick: Glavni cilj Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je unapređenje američkih interesa u BiH uspostavljanjem partnerskih odnosa sa građanima BiH u cilju izgradnje prosperitetne i demokratske države koja će biti tolerantna, sigurna i čvrsto ugrađena u euroatlantske institucije. Prema novoj petogodišnjoj Strategiji za razvoj i saradnju sa BiH, USAID je postavio svoju misiju tako da pomogne građanima BiH da zahtijevaju odgovornost od vlasti, učestvuju u robusnoj, zakonitoj ekonomiji te vrednuju i promoviraju inkluzivno društvo.

Strategija sadrži strateški plan o tome kako i gdje ćemo pružati razvojnu pomoć BiH. USAID je vodio razgovore sa predstavnicima državnih agencija BiH, donatora, organizacija civilnog društva i mladih, kao i sa ostalim sudionicima u društvu, kako bi bolje razumio gdje leže razvojni izazovi u BiH. Ti razgovori su, kao i podatci trećih strana iz USAID-ove Mape puta ka samodovoljnosti, osigurali informacije za našu strategiju te smjernice kako se suočiti sa tim izazovima.

Ova strategija nastavlja dosadašnje napore i postignuća koje je USAID ostvario u BiH tokom proteklih 25 godina u oblasti demokratije i uprave te ekonomskog rasta i razvoja. Završavamo sa projektima u sektoru poljoprivrede i obrazovanja — to su dva sektora gdje smo napravili pomak, ali smatramo da druge zemlje donatori mogu nastaviti djelovati na našim postignućima. Kako bi se povećao uticaj projekata u onim oblastima u kojima USAID/BiH ima tehničku ekspertizu, smanjićemo broj projektata koje implementiramo u BiH.

Tokom narednih pet godina, USAID/BiH očekuje da će se civilno društvo preusmjeriti na izgradnju svoje baze i povećanje aktivnije uloge koju muškarci i žene, mladi i članovi marginaliziranih grupa imaju u svojim zajednicama te političkom životu. Takođe ćemo fokusirati našu ekonomsku pomoć u oblastima poput turizma, odnosno tamo gdje postoji veliki potencijal ya sigurno povećanje ekonomskog rasta i moguće otvaranje novih radnih mjesta. Povećan pristup finansijskim sredstvima i nove aktivnosti za smanjenje korupcije, zaokružuju naš rad. Konačan rezultat koji želimo postiči je BiH bliža standardima neophodnim za integraciju sa EU, smanjenja stopa odliva stanovništva i povećanje BDP-a. Takođe očekujemo da će poštivanje ljudskij prava biti glavni fokus vlasti u BiH, što će dovesti i do smanjenja trgovine ljudima.

Ukratko, Strategija je osmišljena da odgovori na izazove sa kojima se BiH suočava 2021. godine i nakon toga. Ti izazovi uključuju odlazak stanovništva, nedostatak povjerenja među zajednicama, korupciju i visoku nezaposlenost. To su sve pitanja koje stoje i na putu BiH ka integraciji sa Evropskom unijom.

Fokus: Nakon imenovanja novog američkog predsjednika i nove administracije, šta možete reći o paketu pomoći za 2021. godinu koji američka vlada dodjeljuje Bosni i Hercegovini, a koji se implementira putem USAID-a?

Eslick: Svaki novi predsjednik sa sobom donosi nove ideje i perspective, i sigurna sam da će to biti slučaj i sa predsjednikom Bajdenom koji je dužnost preuzeo u jednom od najizazovnijih perioda u istoriji našeg društva.

Tačno je i to da su Sjedinjene Države pokazale jasnu i dosljednu politiku prema BiH i regionu. Posvećeni smo miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini,što ima dugogodišnju dvostranačku podršku.

Politika američke Vlade i dalje je posvećena pružanju podrške narodu BiH u održavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma; podržavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH kao jedinstvene države sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda, ostalih i svih drugih građana; te pružanje podrške BiH na putu da postane punopravni član euroatlantske zajednice.

Čelnici BiH ne mogu sebi priuštiti stav “pričekajmo da vidimo” u vezi sa našom novom administracijom. Čelnici BiH moraju djelovati sada na pitanjima izborne reforme, vladavine prava i borbe protiv korupcije kao i prioritetima ekonomskih reformi, To će predstaviti značajan napredak na putu ka EU te pokazati građanima da ovdje imaju budućnost. Posvećenost i uspjeh na tom planu je ono što će privući pozitivnu pažnju Vašingtona – BiH i njezini lideri su odgovorni za to.

Fokus: Nedavno ste najavili dobre vijesti u vezi sa dodjelom dva miliona dolara za borbu protiv trgovine ljudima u BiH. No, vratimo se problemima u ovoj oblasti. BiH je i dalje rangirana na ovoj vrlo nepovoljnoj poziciji na listi State Departmenta koja se tiče ovog pitanja i prijeti joj pad na nivo tri, što bi dovelo do restrikcija u pružanju američke pomoći. Kakvi su izgledi da će se to dogoditi i čine li vlasti u BiH išta kako bi se promijenila situacija?

Eslick: Borba protiv trgovine ljudima jedan je od glavnih USAID-ovih prioriteta u BiH. Pomažemo vlastima u BiH da poduzmu konkretne mjere u borbi protiv trgovine ljudima. Ukoliko se to ne desi, posljedice po BiH će biti ogromne u pogotovo u pitanju buduće pomoći američke Vlade u BiH. Ne mogu dovoljno naglasiti važnost ovoga. Drago mi je da je BiH počela raditi na nekim zadacima neophodnim za poboljšanje svog statusa u oblasti trgovine ljudima, ali treba učiniti još mnogo toga kako bi se BiH izvukla iz zone opasnosti. Krajnji cilj je pomoći žrtvama trgovine ljudima i osigurati krivično gonjenje trgovaca ljudima.

Bosna i Hercegovina je već tri godine na nivou 2 liste praćenja u godišnjem izvještaju američkog Stejt departmenta o stanju u oblasti trgovine ljudima. Iako ovogodišnji izvještaj o trgovini ljudima još nije objavljen, BiH je postigla izvjestan napredak: prošl godine usvojena je Strategija BiH za borbu protiv trgovine ljudima; lokalni koordinacioni timovi uspostavljeni su na svim nivoima; neki od njih su već pripremili akcione planove, a neki od tih planova su već usvojeni od strane lokalnih vlasti. Finansiranje žrtava trgovine kombinirano je u okviru Ministarstva sigurnosti, pravni status pripadnika udarnih snaga BiH je riješen, a minimalni standardi za identifikaciju žrtava trgovine ljudima su uz našu pomoć pripremljeni i dostavljeni Ministarstvu sigurnosti i državnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima. Baza podataka za žrtve trgovine ljudima razvijena je u okviru Ministarstvu sigurnosti i sada je operativna. No, nećemo sa sigurnošću znati kakav je status BiH dok u junu ne bude objavljen novi izvještaj. Ukoliko BiH padne na nivo 3, to će dovesti do restrikcija gotovo cjelokupne američke pomoći vlastima u BiH.

Fokus: Kako vidite borbu protiv korupcije u samom sistemu? Sudeći, na primjer, prema nalazima tijela kao što je GRECO (Vijeće Evrope), pa čak i izvještajima Stejt Departmenta, ova borba je nedovoljno efikasna, gotovo nevidljiva. U Kantonu Sarajevo ulažemo određene napore u Ured za borbu protiv korupcije. U kojoj mjeri je USAID angažirovan da pomogne na ovom polju?

Eslick: Borba protiv korupcije je još jedan od glavnih prioriteta, ne samo za USAID, nego i za građane BiH. Široko rasprostranjena korupcija glavna je prepreka na putu BiH ka samoodrživosti. USAID je ponosan što se pridružuje građanima BiH u borbi protiv korupcije, počevši od podrške dobroj i transparentnosti upravi, pa do ekonomskog rasta i kreiranja politika. Aktivni građani su ključni u borbi protiv korupcije; uostalom, to je vaš novac koji se troši na korumpirane načine. Vi ste ti koji ste naporno radili da biste zaradili taj novac, zato ne možete biti samo promatrači. Svi USAID-ovi projekti u BiH imaju antikorupcijsku komponentu. Primjerice, USAID-ov projekat Pravosuđe protiv korupcije, a u saradnji sa Centrom za razvoj i analizu medija, je nedavno pokrenuo onlajn  platformu pod nazivom “Pratimo tendere“. Ova web stranica, otvorena za javnost, prati aktivnosti koje se tiču javnih nabavki u BiH, i označava one za koje se sumnja da uključuju korupciju. Nadamo se da će pravosudni sistem i javnost koristiti ovu stranicu i ukayivati na korupciju u javnim nabavkama. Javne nabavke jedan su od najvećih segmenata ekonomske aktivnosti u BiH sa više od 3 milijarde KM godišnje. Zakon o javnim nabavkama koji je trenutno u Parlamentu mora biti usvojen bez retrogradnih amandmana.

USAID-ov Projekat pravosuđa, takodjer, predstavlja nastavak USAID-ovog angažmana u reformi vladavine prava u BiH koji je započeo još 1996. godine. Projekat pravosuđa usko sarađuje sa drugim programima Ambasade SAD za izgradnju kapaciteta sektora pravde, a posebno sa Stejt Departmentovim INL programom i programom OPDAT američkog Stejt Departmenta.

Prethodni projekti radili su na jačanju najvažnijih pravosudnih institucija u BiH, kao što su: Visoko sudsko i tužilačko vijeće, sudovi i tužilaštva, ministarstva pravde, razna profesionalna udruženja itd, kao i na unapređenju pravnog okvira, a sve kako bi se ojačao sistem i osigurala pravda za građane BiH. Uprkos značajnim postignućima u posljednjih 20 godina, korupcija je i dalje gorući problem u BiH. Američka vlada posvećena je nastavku rada s tužiocima i sudijama u onim pravosudnim institucijama koje pokazuju poboljšanja i imaju značajan broj slučajeva korupcije.

Cilj nam je poboljšati učinak pravosudnih institucija u rješavanju predmeta korupcije i privrednog kriminala, transparentnost i brzog odgovora pravosudnih institucija te povećati njihovu kapacitet, oslobođen od neprimjerenih vanjskih utjecaja. Konkretno, radimo na jačanju profesionalnog statusa i rada tužilaca i poboljšavamo sposobnost institucija sektora pravosuđa da održe javni integritet i bore se protiv korupcije. U praksi to znači da im pomažemo da efikasnije rade svoj osnovni posao – procesuiranje krivičnih slučajeva, uključujući i korupciju. Naš krajnji cilj je povećati povjerenje javnosti u institucije sektora pravosuđa,kako bi bile sposobnije da samostalno i nepristrasno djeluju te budu odgovorne za svoj rad.

Ključ tih napora ove godine predstavlja usvajanje izmjena i dopuna paketa integriteta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), i konačno, novi zakon o VSTV-u. Isto tako, mora se usvojiti i implementirati Zakon o sukobu interesa i to u skladu sa standardima EU.

Pored toga, USAID radi u partnerstvu sa Transparency International BiH (TIBiH) na dva trenutna projekta: Pomoć građanima u borbi protiv korupcije i Projekat e-uprave. USAID podržava zagovaranje koji vrši TIBiH po pitanju unapređenja zakonskih odredbi u najhitnijim oblastima borbe protiv korupcije – sukob interesa, javne nabavke, zaštita zviždača i zloupotreba javnih resursa u predizbornim kampanjama. USAID također podržava Centar za zagovaranje i pravno savjetovanje TIBiH kako bi pružio besplatnu pravnu zaštitu zviždačima.

Fokus: Šta biste izdvojili kao najvažnije projekte na kojima USAID radi?

Eslick: Teško je izdvojiti jedan projekat, jer svi naši projekti vode do istog cilja – samoodrživa Bosna i Hercegovina. USAID trenutno finansira i implementira 37 projekata kako bi pomogao BiH da napreduje ka euroatlantskim integracijama. Znači usklađena ekonomija, efikasne i transparentne državne institucije, snažno civilno društvo, multietničko, tolerantno društvo i zemlja bez trgovine ljudima . Američka vlada želi u BiH ono što zapravo žele i građani ove lijepe zemlje žele: sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu.

Dozvolite mi da ovdje spomenem dva projekta koja je USAID nedavno pokrenuo, project Turizam i E-uprava. USAID-ov projektat Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini je petogodišnji projekat vrijedan 20 miliona dolara, koji će pripremit će ovu državu da postane destinacija putnika svjetske klase u postpandemijskoj eri. Turizam će pomoći u jačanju ekonomije kroz poboljšanje poslovnog okruženja, jačanje kvaliteta turističkih usluga, povećanje pristupa finansijskim sredstvima u poslovima povezanim sa turizmom te boljem plasiranju BiH na međunarodna turistička tržišta. USAID to radi u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH i Ministarstvom trgovine i turizma RS.

USAID-ov projekt E-uprava, petogodišnja aktivnost vrijedna 10,9 miliona dolara, će osigurati da se moderniziraju i pojednostave usluga koje pružaju organi uprave u BiH. Intervencije E-uprave imaju ekonomski i praktičan smisao. Smanjiti će korupciju i omogućiti preusmjeravanje resursa iz rasipnih procesa u rastuća preduzeća i bolji životni standard.Usluge koje pružaju organi u BiH danas, obilježavaju dvosmislene procedure, beskrajne liste traženih dokumenata, višesatno čekanje u redu samo da bi se fizički potpisao papir, i što je najvažnije stalno se za takvo što traži „veza“, nešto poput tetke vašeg drugog rođaka koja vam može pomoći… Cilj USAID-ovog projekta E-uprava je rješavanje ovih problema koji decenijama predstavljaju prepreku građanima, preduzećima pa i vlastima u BiH,.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.