BiH

Centar za sigurnosne studije

Dodikovo povlačenje ambasadora i konzula primjer je podrivanja interesa BiH

06/12/2018

Ovakav, kako smatraju u CSS-u, bezočan pristup u promjenama diplomatskih predstavnika BiH neprimjeren je u diplomatskoj praksi demokratskih zemalja

Centar za sigurnosne studije (CSS) ocijenio je u saopćenju za javnost najavu člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika o povlačenju svih ambasadora i konzula imenovanih uime Srba, najflagrantijim primjerom podrivanja interesa Bosne i Hercegovine u sferi provođenja vanjske politike BiH.

CSS navodi da je u proteklih nekoliko godina na snazi bio džentlemski sporazum novoizabranih predstavnika vlasti u Predsjedništvu BiH da se ispoštuju mandati i dignitet imenovanih ambasadora na njihovim pozicijama i da se ostvari kontinuitet njihovog djelovanja i uloženog napora na poboljšanju bilateralnih i multilateralnih odnosa sa BiH.

Ovakav, kako smatraju u CSS-u, bezočan pristup u promjenama diplomatskih predstavnika BiH neprimjeren je u diplomatskoj praksi demokratskih zemalja i predstavlja presedan koji urušava ionako poljuljan imidž BiH u međunarodnim odnosima.

– Svi smo svjesni da je imenovanje ambasadora BiH u proteklom periodu narušavalo interese i ugled BiH, posebno nakon odluke Predsjedništva BiH da se u procesu kandidature u potpunosti zanemare kriteriji i mišljenje MVP-a BiH, ali nemamo nikakve garancije da će se nova imenovanja ambasadora vršiti u skladu sa profesionalnim uzusima koja propisuju da se na ambasadorska mjesta biraju osobe koji su afirmisani djelatnici u diplomatskoj službi BiH, odnosno da su istaknuti politički, privredni, javni ili naučni djelatnici koji su dali znatan doprinos BiH i vrlo aktivno rade na jačanju međunarodnog subjektiviteta i ugleda BiH u svijetu – poručuju iz CSS-a.

Iskazuje nadu da će se ostali članovi Predsjedništva BiH oštro usprotiviti ovakvim i sličnim pokušajima nedemokratskog i bahatog ponašanja u sferi diplomatskog predstavljanja BiH i urušavanju digniteta i ponosa imenovanih zvaničnika u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.