BiH

kršenje konkursa

Dostavljena informacija: Hadžihafizbegović ne može biti direktor Kamernog teatra 55

27/05/2022

"Vršeći provjere po zaprimljenoj prijavi o navedenim nepravilnostima, ured je došao do informacije da je Emir Hadžihafizbegović sredinom 2020. godine imenovan na poziciju direktora Javne ustanove Kamerni teatar 55, pri čemu postoji sumnja da imenovani ne ispunjava jedan od posebnih uslova propisanih konkursom"

Među informacijama koje su iz Ureda za borbu protiv korupcije KS dostavljene premijeru Vlade KS Edinu Forti navedeno je da postoji sumnja da Emir Hadžihafizbegović ne ispunjava sve zahtjeve konkursa priliko imenovanja na funkciju direktora Kamernog teatra 55.

“Vršeći provjere po zaprimljenoj prijavi o navedenim nepravilnostima, ured je došao do informacije da je Emir Hadžihafizbegović sredinom 2020. godine imenovan na poziciju direktora Javne ustanove Kamerni teatar 55, pri čemu postoji sumnja da imenovani ne ispunjava jedan od posebnih uslova propisanih konkursom, tj. da ‘nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH”, piše u informaciji.

Dalje su navedeni detalji o funkciji koju Hadžihafizbegović obnaša u SDA.

“Naime, prema podacima sa službene internetske stranice SDA, Emir Hadžihafizbegović je član predsjedništva te stranke, što jasno ukazuje da je imenovani na funkciji u političkoj stranci. Obzirom da podaci o članstvu i funkcijama u političkim strankama nisu u javnosti, ured nema nadležnost za prikupljanje daljih relevantnih podataka. S aspekta uočavanja i prevencije korupcije, ured smatra da su stečeni uslovi da, u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o pozorišnoj djelatnosti, Vlada Kantona Sarajevo pokrene proceduru za utvrđivanje odgovornosti Upravnog odbora i direktora zbog navedenih okolnosti”, zaključeno je u informaciji koja je dostavljena Forti.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.