BiH

Sarajevo

Fondacija CURE organizuje dnevno aktivističko stajanje povodom 8. marta

05/03/2021

Ove godine želimo da svojim prisustvom skrenemo pažnju na nasilje i probleme sa kojima se suočavaju žene u Bosni i Hercegovini

Fondacija CURE organizuje dnevno aktivističko stajanje povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena u cilju da skrenemo pažnju da ni u vrijeme “mira”, u vrijeme bez prirodnih katastrofa i pandemija, životi žena nisu sigurni, a sa svakom društvenom ili prirodnom katastrofom, prava i sigurnost žena, djevojaka i djevojčica su dodatno ugroženi.

– Zato mi, aktivisti/kinje za ženska prava ćemo da organizujemo dnevno aktivističko stajanje u ponedjeljak, 08.03.2021. sa početkom u 12:00 sati na Obali Maka Dizdara u Opštini Centar gdje ćemo javno istupiti kao podrška cjelokupnom pokretu žena, djevojaka i djevojčica koje su digle svoj glas i koje dižu glas svakodnevno protiv svih oblika nasilja, seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, diskriminacije, netolerancije i politike ignorisanja žena, stoji u saopćenju Fondacije, u kojem se dalje navodi:

– Ove godine želimo da svojim prisustvom skrenemo pažnju na nasilje i probleme sa kojima se suočavaju žene u Bosni i Hercegovini, te koliko stereotipi, predrasude i patrijarhalno nasljeđe uticalo na kreiranje društva koje je tolerantno na nasilje i diskriminaciju.

Izlazimo na ulice kako bi zahtjevale ženska prava, kao što su to radile naše predhodnice i kao što će to raditi buduće generacije žena, djevojaka i djevojčica širom svijeta i jer nećemo čekati bolja vremena za ženska prava i nikad nećemo prihvatiti da smo #SameTražile da o našim životima i tijelima odlučuje bilo ko osim nas samih. I #NismoSame, naša pokretačka energija je u revoluciji, nastala zbog opresivnih tradicionalnih politika, fašizma, klerofašizma, nacionalizma i patrijarhata.

Mi zahtjevamo: NULTA toleranicija na sve oblike nasila – Zahtijevamo da država preuzme ključnu ulogu u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama te da se ojača cjelokupni sistem podrške i omogući integracija žena i djece koja su preživjela nasilje u društvo i zajednicu. Zahtijevamo uspostavljanje državne statistike o svim slučajevima femicida i svim oblicima nasilja nad ženama, da porast slučajeva seksualnih uznemiravanja, nasilja i femicida bude shvaćen ozbiljno. Zahtijevamo da nasilnici budu adekvatno kažnjeni, da žene, djevojke i djevojčice koje su doživjele nasilje budu zaštićene i da policija, tužilaštvo i sudovi postupaju brzo i efikasno, i da o ovim slučajevima odlučuju u hitnom postupku, saopćeno je.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.