BiH

Drugi dan foruma

Forum integriteta o pravosuđu: Od imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija do političkih pritisaka

01/12/2021
Foto: BIRN BiH

Mora se redefinisati Ured disciplinskog tužioca (UDT), da lakše prekršaje rješavaju predsjednici sudova ili glavni tužioci, a teži da ostanu u nadležnosti UDT-a, kazao je Bulatović

Drugog dana Foruma integriteta o pravosuđu u Bosni i Hercegovini raspravljalo se o novom Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i usvojenom mišljenju Venecijanske komisije, najviše u dijelu koji se tiče imenovanja članova VSTV-a nakon isteka mandata na pravosudne funkcije ili u državnu službu, kao i imenovanju u samo Vijeće i sastavu ovog tijela, ali i o političkim pritiscima i integritetu, piše Balkanska istraživačka mreža BiH (BIRN BiH).

Naime, Bosna i Hercegovina je od Venecijanske komisije zatražila mišljenje o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), o čemu je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) ranije pisala. Između ostalog, Venecijanska je komisija u mišljenju navela da bi sukob interesa trebalo kažnjavati oštrije, a tijelo koje kontroliše postojanje sukoba interesa mora imati više nezavisnosti u radu.

Kako je na Forumu rekao Peđa Đurasović, pravni savjetnik Udruženja “Vaša prava”, Venecijanska komisija je dala prijedlog da članovi VSTV-a godinu dana nakon isteka mandata ne smiju biti kandidati ni imenovani na pravosudne funkcije kao i u državnu službu.

On je spomenuo primjer bivšeg predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije, koji je nakon odlaska sa te funkcije imenovan na mjesto savjetnika člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika “što anulira povjerenje javnosti”. Dodao je i da je Venecijanska komisija kazala da su odredbe sukoba interesa dosta neprecizne i da se očekuje formiranje nove jedinice za integritet.

Jedna od preporuka Venecijanske komisije, koja je spomenuta na Forumu, jeste formiranje dva podvijeća u VSTV-a koja će biti u sastavu sudija i tužilaca, koje će imati svoje nadležnosti, te je danas postavljeno pitanje šta je sa članovima Vijeća koji ne dolaze iz sudova i tužilaštava.

Munib Halilović, glavni tužilac Federalnog tužilaštva BiH i član Radne grupe za izradu Zakona o VSTV-u, rekao je da je većinsko mišljenje bilo da advokati ne bi trebali biti članovi VSTV-a, ali da se na političkoj sceni sve problematizira.

“Intencija je da imaju dva podvijeća gdje bi sudije birale sudije, a tužioci tužioce”, rekao je Halilović i dodao da se nije složio sa svim izmjenama, posebno u disciplinskim prekršajima gdje se postavlja pitanje jesu li široko postavljeni.

Dao je primjer disciplinskog prekršaja nepoštivanje radnog vremena i mogućnosti eventualnih zloupotreba. Navodi da je cijeli proces “zapeo” zbog političke situacije, a ljudi iz pravosuđa su na fonu da se pravosuđe učini što efikasnijim.

Zoran Bulatović, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, rekao je da hitno rješenje ovog problema traje već tri godine i da mu to djeluje neozbiljno. Smatra da se treba ići u izradu novog zakona.

“Mora se redefinisati Ured disciplinskog tužioca (UDT), da lakše prekršaje rješavaju predsjednici sudova ili glavni tužioci, a teži da ostanu u nadležnosti UDT-a”, kazao je Bulatović.

Na Forumu je rečeno da prenormiranost disciplinskih prekršaja može biti opasna, da je pitanje krivične odgovornosti fundamentalno pitanje, kao i da se treba razmisliti o imenovanjima političara u VSTV. Kako je navedeno, treba se boriti da se uticaj politike spusti na minimum.

“Za početak bitna je odgovornost članova VSTV-a i integritet”, naveo je Mahmut Švraka, glavni republički tužilac.

Također, raspravljano je da je jako važno da se uvede mogućnost žalbi na imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija, odnosno da se dozvoli pravno sredstvo koje će to definisati.

Forum je održan u organizaciji Transparency International u BiH.

Komentari

Autor: BIRN BiH

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.