Sve je javno

Funkcioneri u KS pozvani da prijave imovinu: Zakon je stupio na snagu

1_529_0

Zakon je jasan i precizan, podatke o imovini dužni dostaviti i bliski srodnici i povezana lica

Iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS pozvali su sve nosioce javnih funkcija u KS da prijave imovinu budući da su 1. aprila na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u KS.

Piše: A. DUČIĆ

Izmjenama ovog zakona koje je 15. marta usvojila Skupština KS unapređuje se sistem prijavljivanja imovine nosioca javnih funkcija u KS.

Iz Ureda za borbu protiv korupcije navode da je prvi način prijavljivanja imovine na Obrascu prijave imovine koji se može preuzeti na stranici Ureda (anticorrupiks.com, u dijelu koji se zove „Prikupljanje podataka o imovini“). Nakon popunjavanja i potpisavanja ovaj obrazac se šalje Uredu za borbu protiv korupcije preporučenom poštom.

Drugi način je, napominju iz Ureda, prijava imovine na elektronskom obrascu, a zahtjev se podnosi putem ikone „Prijava imovine“ koji se nalaui na početnoj stranici Ureda. Nakon unosa podataka i njihovog pohranjivanja elektronski obrazac se štampa potpisuje i dostavlja Uredu.

Napominju da se podaci o imovini nosioca javne funkcije se objavljuju na internetskoj stranici Ureda. Ističu da se na ovaj načon postupci moderniziraju i čine efikasnijim.

Kako smo ranije objavili, među ključnim dopunama zakona je ona u članu 1. gdje se dodaje da su podatke o imovini dužni dostaviti i bliski srodnici i povezana lica nosioca javnih funkcija. Njih do sada aktuelni zakon nije tretirao.

Nadalje u članu 4. proširuje se krug lica koja se smatraju nosiocima izvršnih funkcija, tako što su dodati pomoćnici direktora i izvršni direktori, te vršioci dužnosti svih pobrojanih izvršnih funkcija.