General Everard u posjeti Ministarstvu odbrane BiH

General Everard – mobih

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš sa saradnicima i načelnik Zajedničkog štaba OSBiH Anto Jeleč sa zamjenicima razgovarali su danas s operativnim komandantom snaga Evropske unije za operaciju “Althea” generalom Jamesom Everardom, koji je ujedno zamjenik vrhovnog komandanta Savezničkih snaga za Evropu.

U pratnji generala Everarda bili su i komandant snaga EUFOR-a u BiH generalmajor Anton Valdner, David Palmer, načelnik Štabne grupe EU, brigadir Jonathan Campbell, direktor osoblja Komandnog elementa EU i Fernando Moreno iz Odjeljenja političkog savjetnika operativnog komandanta.

Ministrica Pendeš je tokom susreta izrazila dobrodošlicu članovima delegacije i zahvalila generalu Everardu i komandantu snaga EUFOR-a na podršci koju pružaju Bosni i Hercegovini na njenom evroatlantskom putu.

Ovo je bila prilika da se visokoj delegaciji prezentiraju aktivnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, koje realiziraju u okviru svojih redovnih zadataka, kao i rezultati i dostignuća koja su učinjena u posljednje vrijeme, a tiču se usvajanja dokumenta “Pregled odbrane”, Plana implementacije ovog dokumenta, Plana modernizacije Oružanih snaga BiH, kao i procesa registracije perspektivnih vojnih lokacija, procesa rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava te aktivnosti i učešća naših pripadnika u operacijama podrške miru.

Ministrica Pendeš je posebno naglasila značajne pomake u procesu registracije perspektivnih vojnih lokacija i izrazila očekivanja Ministarstva odbrane da ovi učinjeni napori budu prepoznati od bh. prijatelja i partnera i da u što skorije vrijeme dođe do aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO – MAP.

Na sastanku su istaknuti i vidni pomaci u procesu javnih nabavki i prezentirani budući koraci u realizaciji zacrtanih ciljeva kada je u pitanju realizacija potpisanih planova proizašlih iz dokumenta “Pregled odbrane” i Planа implementacije tog strateškog dokumenta.

O aktivnostima Oružanih snaga BiH vezanim za saradnju sa snagama EUFOR-a u oblasti obuke i vježbi, budućoj strukturi OS BiH, procesu deminiranja, jačanju sposobnosti i kapaciteta OSBiH, ali i drugim pitanjima, prisutne je informirao načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč.

General Everard je u svom obraćanju pohvalno govorio o do sada ostvarenim rezultatima u procesu reforme odbrane, izrazio očekivanja de će se ti procesi nastaviti, te iskazao punu podršku operativnog komandanta snaga EU i komande snaga EUFOR-a u BiH, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.