BiH

gradsko vijeće

Grad Sarajevo: Usvojen Budžet za 2020. godinu u iznosu od 16.561.764 KM

17/12/2019

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je kazao da je Budžet u odnosu na prošlu godinu manji za dva miliona KM

Gradsko vijeće Sarajeva danas je sa 19 glasova “za”, šest “protiv” i tri “suzdržana” usvojilo Budžet za 2020. godinu u iznosu od 16.561.764 KM.

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je kazao da je Budžet u odnosu na prošlu godinu manji za dva miliona KM.

– Na žalost Budžet je manji u odnosu na prošlu godinu, što nas dovodi u neravnopravni položaj, ali ćemo nastaviti sa realizacijom strateških projekata koji su od velikog značaja za grad Sarajevo – kazao je Skaka.

Pojasnio je da su predložena sredstva na budžetskoj poziciji kapitalni izdaci planirana u iznosu od 4.070.000 KM, a čine 2,60 posto manje od predloženog u odnosu na 2019. godinu.

Poslovnim planom Revitalizacija Trebevićke žičare, u cilju ekonomske održivosti, obuhvaćen je prihod od zakupa budućih ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta te sadržaja hotela “Vidikovac”.

Idejno rješenje budućeg objekta – hotela “Vidikovac” na Trebeviću urađeno je kao poklon Gradu Sarajevu od arhitektonskog studija Amira Vuka Zeca. Objekat bi se sastojao od tri etaže. Činio bi ga hotel sa više od 30 soba, restoran, kafe slastičarna, suvenirnica, spa centar, kongresna dvorana, garaža i drugi prateći sadržaji.

Podsjetio je da je u 2019. godini izvršen planirani početak aktivnosti na izgradnji hotela Vidikovac. Prvi korak u realizaciji tog projekta je bio pribavljanje projektne dokumentacije potrebne za izgradnju.

U Budžetu Grada Sarajeva za 2020. godine planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000 KM za Projekat hotel “Vidikovac”, dok su za Kompleks Trebevičke žičare u 2020. godini planirana sredstva od 200.000 KM.

Projekat i izgradnja biciklističke staze planiran je u iznosu od 200.000 KM, a zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine-Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu u iznosu od 800.000 KM.

Također će sredstva biti izdvojena i za Kasarnu Jajce u iznosu od 150.000 KM. To je višegodišnji projekat koji je uslovljen Odlukom Komisije za nacionalne spomenike kojom su navedene dozvoljene radnje u postupku obnove i revitalizacije Kasarne Jajce.

Prijedlogom Budžeta predviđen je iznos od 5.632.105 KM za realizaciju tekućih grantova i na toj poziciji je evidentno smanjenje u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosio 6.981.210 KM.

Dio sredstava, 100.000 KM, predviđen je za javni doček Nove godine, tradicionalna manifestacija koju Grad Sarajevo organizira, uz finansijsku pomoć općina i Kantona Sarajevo. Za nabavku i obnovu novogodišnje ulične ukrasne rasvjete izdvojeno je 50.000 KM.

Pored ostalog, za sufinansiranje Sarajevo Film Festivala izdvojeno je 200.000 KM.

Kao i svi nivoi vlasti u BiH, tako i Grad Sarajevo u budžetu planira sredstva za potrebe vjerskih zajednica i crkava, a za tu namjenu je izdvojeno 100.000 KM.

Tekuća rezerva se predlaže u iznosu od 100.000 KM, što je u skladu sa zakonskim propisima i ne prelazi tri posto ukupno planiranih sredstava u Budžetu Grada Sarajeva za 2020. godinu.

Održavanje vodotoka se u kontinuitetu nastavlja, uz finansiranje po Odluci o vodotocima grada u iznosu od 250.000 KM i nadležnosti, kao i ostvarenim prihodima od naknade za korištenje korita i obala za oglašavanje u istom iznosu.

Inače, Budžet Grada Sarajeva, kako je pojašnjeno, manji je za dva miliona jer je KS izmijenio zakon o taksama, a procenat od toga imale su i lokalne zajednice.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.