BiH

Konkurs

GSS Sarajevo traži nove spasioce, ovo su uslovi koje morate ispunjavati

21/05/2019

Prijava na Konkurs se podnosi u pisanoj formi na prijavnom obrascu

Gorska služba spašavanja (GSS) – stanica Sarajevo je vertikalno ustrojeno, dobrovoljno, stručno i nestranačko udruženje koje na bazi dobrovoljnosti okuplja gorske spasioce čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i tehničku opremu sa svrhom očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. GSS je raspisao konkurs za prijem u članstvo Gorske službe spašavanja – stanice Sarajevo.

U budući posao spasioca uključeni su zaštita i spašavanje ljudi, dobara i okoliša, sprečavanje nesreća, provođenje preventivnih mjera, te promicanje zdravog i sigurnog načina života. Poželjno je da kandidati nisu mlađi od 18 godina, ni stariji od 35 godina, te da su članovi sportskog društva/kluba.

Kandidati koji budu pozvani na testiranje, najkasnije tri (3) dana od održavanja istog su dužni dostaviti:

– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
– Ocjena prijava: Ocjenu pristiglih prijava i testiranje kandidata će vršiti Komisija za prijem kandidata, a na prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

Podnošenje prijava: Prijava na Konkurs se podnosi u pisanoj formi na prijavnom obrascu. Potpisan prijavni obrazac se dostavlja isključivo elektronskim putem na e-mail: gss@gss-sarajevo.com.

Rok za podnošenje prijava je četrnaest (14) dana od dana objavljivanja Konkursa, a najkasnije do 03. 06. 2019. godine do 12h. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.