BiH

Ministar u Vladi KS

Hadžiahmetović: Mladi u KS moći će koristiti poticaje za kupovinu stana

11/08/2021

Ovog puta Vlada KS odlučila se za drugačiji pristup, da to budu poticaji, a ne subvencija kao do sada. Vlada će učestvovati sa do 25.000 KM, tako da će se, recimo, stan koji vrijedi 80.000 KM moći kupiti za oko 60.000 KM, najavio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u KS

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović, u proteklom je mjesecu intenzivirao nekoliko inicijativa krucijalnih za građane Kantona Sarajevo, od kojih se izdvajaju aktivnosti u vezi poboljšanja čistoće na ulicama bh. prijestonice, poticaja za mlade prilikom kupovine stana, te legalizaciju skoro 500 domova u Općini Stari Grad, na što se čeka duže od 20 godina.

Vodeći se principima struke, Hadžiahmetović je potakao konkretna rješenja, a građani KS bi trebali biti ti koji će imati benefite ovakvog pristupa u radu Ministarstva koje vodi.

“Svima nam je potrebno više djela, a manje ispraznog populizma”, kaže Hadžiahmetović, odgovarajući na pitanje koliko politika ima razumijevanja za njegovo preferiranje stručnosti u rješavanju problema.

– Na kojim projektima trenutno radite?

“Izdvojio bih ih nekoliko. Prva je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Vladom Švicarske u oblasti urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo, vrijednog osam miliona maraka. Trajat će pet godina, a radi se o grant sredstvima. Naše nadležne institucije, prije svih Zavod za planiranje razvoja KS i općinske službe, moći će koristiti iskustva i najbolje prakse Evropske unije, a dobit ćemo i softversku podršku, te podršku u oblasti zaštite okoliša.

Donijeli smo i odluku na Vladi da ćemo proširiti pilot-projekt zamjene kućnih ložišta na čvrsto gorivo certificiranim pećima i toplotnim pumpama za novih 2,3 miliona KM. Dakle, pored uloženih 550.000 KM kojima smo osigurali 100 korisnika, kapacitete povećavamo za četiri puta. Sve će u konačnici doprinijeti smanjenju zagađenja zraka u Sarajevu. Uz sve to, u budžetu smo izdvojili 200.000 KM za prelazak sa čvrstog goriva na plin, zahvaljujući čemu će uvođenje plinskog grijanja u domove koštati samo jednu marku.

Pripremamo i projekat rješavanja mulja na prečistaču u Butilama sistemom korištenja inovativnih tehnologija koje pretvaraju mulj u građevinski materijal. Raspisivanje tendera očekujemo do kraja godine.

I na kraju, izdvojio bih aktivnosti na dokapitalizaciji kompanije BAGS d.d. čime želimo promijeniti sistem grijanja u Vogošći sa postojećeg grijanja na mazut na obnovljive izvore energije, odnosno, toplotne pumpe. O svim ovim aktivnostima i projektima, građani će dobiti podrobnije informacije u narednom periodu”.

– Kako je došlo do toga da se Sarajevo guši u smeću? Nakon što ste se lično uključili u rješavanje ove problematike, kažete da je uklonjeno skoro 3.000 tona otpada sa ulica glavnog grada.

“Evidentna su svjesna i namjerna kršenja zakonske regulative kojom je uređena oblast odlaganja otpada i komunalne čistoće. U većini slučajeva radi se o neodgovornim pojedincima. Imamo, recimo, dosta slučajeva gdje se očekuje od komunalnih preduzeća da nekome održavaju privatne parcele, kose travu i uklanjaju otpad. Kršenju zakona i praksi koja je dosad bila gotovo uobičajena, konačno se mora stati u kraj. Odlučni smo da uz prekršajne naloge, pokretanje prekršajnih postupaka, krenemo i u podnošenje prijava za krivična djela protiv onih koji ne poštuju propise. U skladu sa postojećim kapacitetima komunalnih preduzeća, koja doista daju maksimum i u tome ćemo im srčano pomoći, najprije ćemo sanirati stanje, iskoristiti sve zakonske modele, a potom krećemo i prema unaprijeđenju regulative u oblasti komunalne čistoće. Već su dogovoreni susreti sa kolegama iz regiona koji će nam rado prenijeti njihove pozitivne prakse.

Zašto je odjednom došlo do gomilanja otpada, pitanje je koje nam daje opravdane sumnje da se radi o nečijoj režiji. Bez obzira na to, rad Operativnog tima na najvišem je nivou, djeluju odmah po prijavi bilo koje divlje deponije. Stao sam na čelo tog tima da bih građanima pokazao da i mi koji sjedimo u vlasti možemo radom unijeti vidljive pozitivne promjene u njihove živote.”

– Kada će mladi u KS moći početi koristiti poticaje za sufinansiranje kupovine stana?

“Prvu realizaciju očekujem u oktobru, kada će biti dostupne prve zgrade za ovu namjenu. Objavljen je oglas investitorima koji će, u sklopu ovog programa, ponuditi mladima stanove na više lokacija. Poslije toga raspisat ćemo poziv na koji će, uz neke posebne uvjete, moći aplicirati mladi do 35 godina starosti sa prebivalištem u Sarajevu koji nemaju vlastitu nekretninu. Ovog puta Vlada KS odlučila se za drugačiji pristup, da to budu poticaji, a ne subvencija kao do sada. Vlada će učestvovati sa do 25.000 KM, tako da će se, recimo, stan koji vrijedi 80.000 KM moći kupiti za oko 60.000 KM. Krajem godine, ako se pokaže da u budžetu imamo još sredstava na raspolaganju, raspoloživim sredstvima pomoći ćemo i one mlade koji su u posljednje vrijeme već kupili stanove. Osim toga, u okviru ovog programa, osigurat ćemo i kreditnu liniju gdje će kamatna stopa biti maksimum dva posto. Evo, Vama mogu otkriti da se, između ostalog, radi o lokacijama u Rosuljama u Vogošći, na Šipu, na Ilidži, Otoci…”

– Odluka o zaštiti ventilacionih koridora u Sarajevu je stavljena van snage što nije dobilo jednoglasnu podršku arhitekata i drugih stručnjaka iz te oblasti. Molim Vas da pojasnite kako ovo pitanje utječe na kvalitetu zraka u Sarajevu?

“Prije svega, građani moraju znati da je ta Odluka bila čisto politička i da ne korespondira sa onim što su ustanovili respektabilni stručnjaci. Zahvaljujući političkim potezima, gradnja u Sarajevu, neovisno o tome ko je i šta htio graditi, bila je potpuno obustavljena, a milionske investicije stavljene na čekanje. Iskreno, uvažavamo riječ arhitekata, ali treba biti pošten i reći o čemu se zapravo radi.

Otišli smo korak dalje, te se zaista pozabavili zaštitom zraka. Naime, Skupština KS naložila je Ministarstvu da donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo. Proces je u završnoj fazi i očekujemo da ova Odluka uskoro bude na stolu pred ministrima na Vladi, a potom i u skupštinskim klupama. Implementacijom ove Odluke kvalitet zraka bit će znatno poboljšan. Ovo je smjer kojim se od početka trebalo ići, a ne donostiti odluke koje nisu zakonski određene.

– Pokrenuli ste i rješavanje jednog dugogodišnjeg problema u Općini Stari Grad – izmjenu odluke o vodozaštitnoj zoni za rijeku Mošćanicu. Ko je sad na potezu?

“Što se izvora rijeke Mošćanice tiče insistiramo na tome da se zaštita unaprijedi na način da se redefinira u smislu povećanja opsega. Tu nikada nije ni bilo dileme, a to su prepoznali i aktivisti za očuvanje okoliša sa kojima smo razgovarali. Dakle, važno je razumjeti da izvorište ostaje zaštićeno, da sa ekološkog aspekta propisi ostaju na snazi, a da se mijenja samo dio odluke za otvoreni tok Mošćanice koji već odavno, realno, nema svrhu. Elaborat zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice, čije nalaze je potvrdio i Institut za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ustanovio je da donji tok rijeke Mošćanice ne može više biti zaštićena zona zbog zagađenosti vode. U proteklim godinama ljudi su iz velike potrebe tu gradili domove, radi se o osjetljivim kategorijama koji nisu imali drugi izbor. I druge okolnosti su, naravno, od 1997. godine kada je Odluka donesena, promijenjene. Sve ide u prilog tome da poslije dvije decenije, a u saradnji s Ministarstvom privrede KS, te uz asistenciju lokalne zajednice, konačno riješimo i reguliramo stanje na terenu, te da se tim ljudima pomogne legalizirati njihove domove.”

Komentari

Autor: A. I.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.