U mandatu aktuelnih načelnika

Ilidža, Dobrinja i Trnovo: Istražili smo gdje se sve gradi u vodozaštitnim zonama

protesti dobrinja hifa db (1)

Na području Ilidže niz dozvola za gradnju unutar vodozaštitnih zona izdato u mandatu aktuelnog načelnika Nermina Muzura. Rekorder po izdatim dozvolama za objekte unutar vodozaštinih zona je Ibro Berilo

Prema podacima koje je prikupio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS broj objekata koji su u fazi planiranja ili izgradnje u vodozaštitnim zonama na području KS iznosi 75.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Otkriva to interaktivna mapa Ureda za borbu protiv korupcije KS koja je ažurirana s podacima o gradnji unutar vodozaštitnih zona. Prema ovim podacima, na području Ilidže unutar vodozaštitnih zona u fazi planiranja je sedam objekata, dok su četiri u fazi izgradnje.

Broj objekata po općinama

Na području Općine Novi Grad jedan objekat je u fazi izgradnje unutar vodozaštitne zone. Najviše objekata koji se planiraju izgraditi unutar vodozaštitne zone je na području Općine Trnovo odnosno mahom na Bjelašnici. Čak 44 ih je u fazi planiranja, a 19 u fazi izgradnje.

Općina Ilidža: Ne planiramo, ne želimo, niti izdajemo dozvole za građenje u vodozaštitnoj zoni

Kada je riječ o Općini Ilidža jedan od detektovanih poslovnih objekata koji je u izgradnji unutar vodozaštitne zone nalazi se na katastarskim česticama 1656,1657,1658/2 te 1661/2, odnosno na području Hrasnice. Kako se navodi, objekat ima dva sprata i izlomljenog je gabarita.

Objekat na području Hrasnice

Urbanistička saglasnost izdata mu je od općinskih oprgana izdata 22. juna 2021., a odobrenje za građenje 21. septembra te godine, dakle za vrijeme aktuelnog načelnika Ilidže Nermina Muzura. U neposrednoj blizini je izvorište pitke vode Bačevo-Sokolovići-Stup.

Objekti u vodozaštitnoj zoni Ilidža

Niz je objekata unutar vodozaštinih zona kojima su izdate urbanističke i građevinske dozvole, prema podacima Interaktivne mape, još mandatu aktuelnog načelnika Ilidže. Tako i objekat u ulici Slana Bara za kojeg je 2. aprila 2021. izdata urbanistička saglasnost, te je fazi planiranja, kao i objekat na katarstroj čestici „Vrelo Bosne“ u ulici Plandište, a koji je u izgradnji. Odobrenje za građenje izdato mu je 22. septembra 2022.

Planirana je izgradnja i objekta u ulici Osik, a za njega je urbanistička saglasnost izdata 27. septembra 2022. godine. Također, planirana je izgradnja objekta velikih gabarita na Stupu neposredno uz rijeku Dobrinju, koja je pritoka rijeke Bosne, a koji je u ulici 14. maja 1992. Ukupna površina objekta je 6.876 kvadrata. Urbanistička saglasnost mu je izdata 22. marta 2022. godine.

Interaktivna mapa problematizira i izgrađeni Hifa-Oil kompleks na području Dobrinje, odnosno Općine Novi Grad. Ovaj kompleks sadrži terminal kerozina, benzinsku pumpu, puniocu plina i autopraonicu, a izgrađen je u 3. vodozaštinoj zoni.

Prema navodima Udruženja građana „Spas u zadnji čas- spasimo Dobrinju“ nadležne institucije uporno ignorišu zahtjeve i apele građana koji zbog toga sve otvorenije sumnjaju u sistemsku korupciju u korijenu čitavog problema. Navode da u trenutku izdavanja urbanističke saglasnosti nije priložena obavezna okolinska dozvola koja je izdata tek godinu i po kasnije, u julu 2021., od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Tužilaštvu KS podnesena je krivična prijava protiv više osoba s navodima da su učestvovali u nezakonitostima kod izdavamja dozvola u ovom postupku.

Kada je riječ o Trnovo kojim upravlja načelnik Ibro Berilo urbanističke saglasnosti i dozvole za gradnju izdate su za desetine objekte na području Babinog dola odnosno Bjelašnice.

Brojni objekti u vodozaštitnoj zoni u Trnovu

Također, prema podacima interaktivne mape na području Trnovo zabilježeno je i krčenje šume na četiri lokacije vodozaštine zone.