BiH

Centar za životnu sredinu

Incijativa za zaštitu gornjeg toka Neretve

01/06/2021

Izgradnja ovog energetskog sistema bi praktično značila da će se sedam hidroelektrana u nizu nastavljati jedna na drugu na teritoriji od ukupno 30 kilometara gornjeg toka Neretve

Centar za životnu sredinu je pokrenuo postupak za proglašenja dva zaštićena područja na rijeci Neretvi “Gornji tok Neretve, općina Gacko” i “Prirodno plodište pastrmke Ulog, općina Kalinovik” prema Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

– U saradnji sa stručnjacima planiramo provesti terenska biološka istraživanja i pripremiti Studiju za proglašenje zaštite ovog područja. Riječ je o prirodnom staništu koje naseljava veliki broj rijetkih, endemskih i reliktnih biljnih i životinjskih vrsta. Očekujemo da će ova inicijativa od Ministarstva biti prihvaćena i da će se prepoznati značaj za očuvanjem ovog vrijednog područja – istakla je potpredsjednica Centra za životnu sredinu Jelena Ivanić.

Pokretanje ovih inicijativa je jedan od koraka kojim se želi sačuvati rijeka Neretva na kojoj je planirano sedam malih hidroelektrana u dvije faze projekta Hidroenergetski sistem (HES) ”Gornja Neretva”. Izgradnja ovog energetskog sistema bi praktično značila da će se sedam hidroelektrana u nizu nastavljati jedna na drugu na teritoriji od ukupno 30 kilometara gornjeg toka Neretve. Ako se ti planovi ostvare, gornja Neretva će se u potpunosti iz rijeke pretvoriti u niz akumulacija i cjevovoda, što će imati ogroman uticaj na biodivarzitet i nestaće mnoge rijetke, endemske i reliktne vrste.

Centar za životnu sredinu sa kolegama iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH i međunarodnim organizacijma vodi borbu protiv ovih štetnih projekata i radi na očuvanju ovog dijela rijeke Neretve, saopćeno je iz Centra za životnu sredinu.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.