BiH

Konferencija

Inoviranje demokratskog sudjelovanja na lokalnoj razini u BiH

23/02/2022

Na Konferenciji, na kojoj je bilo preko 100 sudionika, predstavnika lokalnih vlasti u BiH, kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, međunarodnih organizacija i veleposlanstava u BiH, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, predstavljen je projekt i konkretni modeli za poticanje demokratskih inovacija i unaprjeđenja kvalitete lokalne samouprave kroz jačanje lokalnih vlasti

Na rezultatima projekta “Razvoj demokratskog učešća u gradu Mostaru” Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u sklopu Akcionog plana Vijeća za Bosnu i Hercegovinu za period od 2022. do 2025. godine, u suradnji sa Savezom općina i gradova FBiH i drugim partnerima pokreće projekt “Inoviranje demokratskog sudjelovanja na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini”.

Na Konferenciji, na kojoj je bilo preko 100 sudionika, predstavnika lokalnih vlasti u BiH, kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, međunarodnih organizacija i veleposlanstava u BiH, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, predstavljen je projekt i konkretni modeli za poticanje demokratskih inovacija i unaprjeđenja kvalitete lokalne samouprave kroz jačanje lokalnih vlasti.

Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u uvodnom je govoru istaknula kako je osnovna uloga tog saveza zastupanje i predstavljanje jedinica lokalne samouprave u FBiH i stvaranje pretpostavki za unaprjeđenje rada jedinica lokalne samouprave u pružanju usluga i stvaranju kvalitetnih uvjeta života svojim građanima.

Podsjetila je kako Savez djeluje u skladu sa strateškim dokumentima a koja se oslanjaju na načela djelovanja, odnosno načela: jednakosti i solidarnosti, održive decentralizacije, depolitizacije i profesionalizacije javne uprave, modernizacije javne uprave na lokalnoj razini, rodne ravnopravnosti i sprječavanje svih oblika diskriminacije, sudjelovanja građana u vođenju javnih poslova, vertikalne i horizontalne suradnje i načela prakse dobrog upravljanja.

– Uzevši u obzir ulogu Saveza, kao i načela kojima se vodi Savez u svom djelovanju, drago nam je da nas je Vijeće Europe prepoznalo kao prirodnog partnera u provedbi ovog ali i drugih projekata i inicijativa. Savez već niz godina surađuje s Vijećem, lokalnim i regionalnim vlastima Vijeća Europe i međunarodnom zajednicom u ovim procesima, i svakako se radujemo i spremni smo na suradnju – navela je Travljanin.

Projekt ima za cilj da poboljša kvalitetu demokracije na lokalnoj razini te da kreira prilike za građane da se uključe u inovativne procese učešća u Mostaru i u Bosni i Hercegovini.

Također, projekt će promovirati nove demokratske pristupe, otvorenost vlasti, javnu etiku, transparentnost i inkluzivan pristup u donošenju lokalnih politika u zemlji.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.