BiH

Stečajni postupci

Istražnoj komisiji Parlamenta BiH dostavljeni dokumenti o leglu korupcije

29/03/2021

U tim postupcima posebno je istaknuta uloga stečajnih upravnika od kojih mnogi, uprkos kako je rečeno - nedostatku stručnosti, vode veliki broj stečajnih postupaka

Na 27. sjednici Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH (PIK) obavljena su saslušanja predsjednika Udruženja stečajnih upravnika Federacije BiH Hamdije Muratovića, te predsjednika i potpredsjednika Sindikata solidarnosti Tuzla Sakiba Kopića odnosno Enesa Tanovića.

Na vrlo iscrpan način i uz podnošenje obimne dokumentacije svjedoci su govorili o mahinacijama u stečajnim postupcima za koje su istaknuli da predstavljaju leglo korupcije koja po obimu prevazilazi korupciju u oblasti privatizacije i na osnovu koje je dodatno devastirana privreda Bosne i Hercegovine.

U tim postupcima posebno je istaknuta uloga stečajnih upravnika od kojih mnogi, uprkos kako je rečeno – nedostatku stručnosti, vode veliki broj stečajnih postupaka te u sprezi sa pravosudnim organima stvaraju pukotine u sistemu kroz koji se odlijevaju milijarde maraka.

Tokom svjedočenja predstavnika Sindikata solidarnosti posebno je apostrofiran slučaj promjene vlasništva Hotela Stella u Neumu na osnovu koje su privatni dioničari, za sada, ostali bez vlasničkog udjela u visini 4,4 miliona KM.

Privremena istražna komisija danas je usvojila zaključak da se od Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) i drugih nadležnih institucija traži da joj dostavi podatke o svim stečajnim postupcima u preduzećima u kojima država ima udio u vlasništvu, zatim o dužini trajanja postupaka, podatke o stečajnim upravnicima, njihovoj stručnoj spremi kao i visini naknada i nagrada na osnovu provedenih stečajnih postupaka, te imena postupajućih tužitelja, sudija i vještaka u stečajnim postupcima.

Privremena istražna komisija zadužuje predsjedavajućeg PIK-a da uputi urgencije svim osobama i institucijama koje nisu uopće ili u cjelosti postupile po ranijim zaključcima ili zahtjevima Privremene istražne komisije.

PIK zadužuje predsjedavajućeg Privremene istražne komisije da dostavi upite svjedocima koji su se pojavili pred PIK-om s ciljem kvalifikacija ili pribavljanja dodatnih informacija vezanih za njihova svjedočenja, a na sopstvenu ili na inicijativu bilo kog drugog člana Privremene istražne komisije.

Također, PIK je danas odlučila da se zaprimljena predstavka jednog građanina uputi Uredu disciplinskog tužitelja VSTV-a na dalje postupanje.

Komentari

Autor: A. D.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.