BiH

Izmjena Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju

20/12/2016

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, na današnjoj sjednici donijelo je Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH, s mjerama za realizaciju ovog projekta.

Izmjenu Strategije Ministarstvo komunikacija i prometa uradilo je u rekordnom roku, uz snažno insistiranje i podršku ministra Ismira Juske, saopćeno je iz tog ministarstva.

Izmjena Strategije predviđa uvođenje standarda DVB-T2 koji nudi nova tehničko-tehnološka rješenja, a potreba za uvođenjem standarda DVB-T2 je proistekla iz praktičnih razloga jer se njime eliminiraju sva ograničenja DVB-T standarda u pogledu postojećih i budućih servisa.

Da bi se prešlo sa standarda DVB-T na DVB-T2 na postojećoj nabavljenoj i instaliranoj opremi za Prvu fazu projekta digitalizacije, potrebno je izvršiti samo korekcije u Headend-ima, što zahtijeva vrlo mala finansijska sredstva, navodi se.

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2) je standard koji donosi nove mogućnosti za digitalne zemaljske televizijske platforme. Standard DVB-T2 u odnosu na DVB-T eliminira sva ograničenja DVB-T standarda i nudi nova tehničko-tehnološka rješenja, kao što su veća zona pokrivenosti signalom, veći protok podataka, otporniji sistem na smetnje, bolja zaštita pri prijenosu podataka, te efikasnije korištenje frekvencijskog spektra. Također, bit će omogućena višekanalna prednost HDTV, mobilne TV i radio usluge, kao i mogućnosti uvođenje usluga emitiranja podataka.

DVB-T2 standard nije zamjena za standard DVB-T već je to nadogradnja na postojeći standard i oni egzistiraju zajedno na mnogim tržištima.

Izmjena tehničkih karakteristika STB-a (uređaja koje će koristiti gledatelji koji nemaju odgovarajuće TV prijemnike) ne podrazumijeva ni izdvajanje dodatnih finansijskih sredstava, jer su cijene STB-a za DVB-T2 na tržištu izjednačene sa STB-vima za DVB-T.

Izmjenom Strategije je definirano da do 31. marta 2017. godine Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u saradnji s Regulatornom agencijom za komunikacije BiH izradi Prijedlog odluke o usvajanju minimalnih tehničkih uslova koje TV prijemnici moraju ispunjavati za prijem signala u DVB-T2 standardu.

Takav Prijedlog odluke će biti dostavljen Vijeću ministara BiH radi razmatranja i usvajanja.

Prelaskom sa standarda DVB-T na standard DVB-T2, za provođenje Projekta digitalizacije javnih RTV servisa BiH nisu potrebna dodatna sredstva, jer se uvođenjem standarda DVB-T2 smanjuje cijena predajničke mreže i broj emisionih lokacija.

Ministarstvo komunikacija i prometa će početkom 2017. godine raspisati međunarodni tender za nabavku opreme za provođenje druge faze digitalizacije u BiH.

Plan je da druga faza digitalizacije bude okončana u prvim mjesecima 2018. godine, čime će cijela teritorija BiH biti pokrivena digitalnim signalom, a analogni signal će biti ugašen.

Komentari