BiH

Slučaj "Sead Dizdarević"

Jedan od šefova u Parlamentu FBiH tužio i dobio “kuću” u kojoj radi od 2002.

25/09/2020

Aktuelno rukovodstvo Predstavničkog doma nije se pomirilo s činjenicom da će njihov kolega po uzoru „tuži kuću koja te hrani“ još inkasirati i novac od toga, te su podnijeli žalbu na ovu presudu

Sead Dizdarević, dugogodišnji šef Službe radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji se na ovoj funkciji nalazi od 2002. godine u maju ove godine dobio je presudu prema kojoj je Parlament FBiH, dakle svom visokom funkcioneru, dužan isplatiti 39.600 KM radi isplate potraživanja iz radnog odnosa.

Piše: Amil DUČIĆ

No, aktuelno rukovodstvo Predstavničkog doma sa Mirsadom Zaimovićem na čelu, te sekretarom Stelom Ibrović nije se pomirilo s činjenicom da će njihov kolega po uzoru „tuži kuću koja te hrani“ još inkasirati i novac od toga, te su podnijeli žalbu na ovu presudu.

O čemu se radi?

Dizdarević koji je dugo obnašao i funkciju sekretara Predstavničkog doma, čime je automatski bio jedan od šefova Federalnog parlamenta odlučio je da tuži instituciju u kojoj prima plaću jer je ustanovio da mu kao punomoćniku u parničnim postupcima u kojima se kao stranka pojavljuje Parlament FBiH, nisu isplaćene jednokratne naknade od po 600 KM i o u periodu od 13. Jula 2015. do 13. jula 2018. godine.

Općinski sud je udovoljio ovom zahtjevu, ustanovivši da se pravo na isplatu vezuje za samu punomoć, i presudio
mu iznos od skoro 40.000 KM.

Međutim, u žalbi koja je nedavno predata Kantonalnom sudu Sarajevo, sadašnji sekretar Stela Ibrović tvrdi da se presuda temelji na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju uslijed povreda odredaba parničnog postupka, a što je, navodi ona direktno imalo za posljedicu i pogrešnu primjenu materijalnog prava.

Kako navodi, Dizdarević je kao zaposlenik tuženog Parlamenta FBiH po datim punomoćima zastupao Predstavnički dom.

„Obavljenim pregledom pojedinih prispjelih presuda, tužitelj navedene nije obavljao u skladu sa dobijenoj punomoći, propuštao je kako pripremna tako i glavna ročišta), tužitelj je navedene poslove obavljao u periodu radnog vremena. Tužitelj kao poštovani stariji kolega je sve vrijeme insistirao kako treba neko zastupati instituciju ko ima pravosudni ili najviši stepen zvanja iz pravne struke iako navedena praksa i pozitivno pravo takvo što ne zahtijeva. Niko od drugih zaposlenih, a ko je postupao po punomoći i izlazio na ročišta te odgovara na tužbe, odnosno imao ovlasti zastupnika tuženog i sudjelovao u sudskim procesima protiv tuženog nije dobio naknadu za svoj rad na način kako je to odradio tužitelj“, navela je Ibrović.

Ona dodaje da Dizdarević, budući da je ovo radio tokom radnog vremena, nikada se nije obratio Administrativnoj komisiji sa zahtjevom za jednokratnim naknadama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.