BiH

Reforma javne uprave

Jedan od uslova EU: Pripremljen dokument kojeg trebaju potpisati Novalić, Tegeltija i Višković

15/07/2021

Čitav proces usvajanja javnih politika vezanih za reformu javne uprave praćen je političkim nesuglasicama, što ukazuje na evidentan nedostatak političke volje i spremnosti za istinsko provođenje reformi

Pred Vijećem ministara BiH uskoro će se naći Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, saznaje Fokus.ba. Ovo je strateški dokument za reformu javnu uprave kojeg trebaju potpisati tri premijera, odnosno entitetski premijeri Fadil Novalić i Radovan Višković, te predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.

Piše: A. DUČIĆ

Reforma javne uprave je jedan od ključnih prioriteta Evropske komisije kako bi BIH dobila kandidatski status. U ovom dokumentu kojeg trebaju potpisati čelnici entiteta i državne vlasti sročeni su principi, načini i mehanizmi implementacije mjera Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i pratećih akcionih planova. Riječ je o političkom i pravnom okviru za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

U zajedničkoj platformi se između ostalog navodi da se reformske mjere provode kroz parterski odnos, na način koji uvažava raspodjelu nadležnosti različitih nivoa vlasti u oblasti javne uprave i ni na koji način je ne dovodi u pitanje.

Ove mjere će se provoditi operativnim radom međuvladinih radnih tijela, koja će biti formirana. Na samom vrhu piramide je koordinacioni odbor koji zasjeda najmanje dva puta godišnje i kojeg saziva predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Ured koordinatora je zadužen za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom, donošenjem i implementacijom reformi. Također, predviđeni su i nadzorni timovi.

Iz Brisela su u proteklom periodu pozvali institucije u BiH da usvoje cjelodržavnu strategiju za upravljanje javnim finansijama, te akcione planove za upravljanje javnim finansijama i reformu javne uprave. Također, pozvali su da se u BiH izmjene zakoni o državnoj službi tako što će depolitizirati odnosno osigurati da se zapošljavanje, napredovanje i otpuštanje vrši na osnovu zasluga, te ojačaju kapacitete agencija za državnu službu.

Iz Transparency International su krajem maja naveli da nije postignut veći napredak u osiguranju profesionalizacije i depolitizacije državne službe.

– Još uvijek nedostaje koordinirani pristup zasnovan na dokazima koji uključuje sve nivoe upravljanja. Sektorske strategije, godišnji planovi i srednjoročni planski dokumenti nisu usklađeni sa opštim strateškim dokumentima. Prijedlozi politike i zakonodavstva nisu praćeni analizom utjecaja ili situacije. Loši tehnički kapaciteti na svim nivoima vlasti ne dozvoljavaju široke javne konsultacije kao efikasno sredstvo kreiranja politike. Nakon brojnih opstrukcija, u junu 2020. godine Republika Srpska je usvojila Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018-2022, dvije godine nakon što su to učinile vlade na državnom i nivou FBiH. Ubrzo nakon toga, svi nivoi vlasti usvojili su Akcioni plan za reformu javne uprave, koji pokriva pet područja u kojima se planiraju reformske intervencije (razvoj i koordinacija politika, upravljanje državnom službom i ljudskim resursima, odgovornost, pružanje usluga i upravljanje javnim finansijama) – rekli su iz TIBIH.

Akcioni plan sadrži ukupno 165 aktivnosti koje će se provesti do 2022. godine. Za provođenje aktivnosti planiranih Akcionim planom za reformu javne uprave potrebno je 61.473.895 KM, od čega je oko 60 miliona KM planirano iz donacija.

– Čitav proces usvajanja javnih politika vezanih za reformu javne uprave praćen je političkim nesuglasicama, što ukazuje na evidentan nedostatak političke volje i spremnosti za istinsko provođenje reformi. Takođe je zabrinjavajuće da se većina sredstava planira izvršiti donatorskim sredstvima, te da budžeti na svim nivoima vlasti ne izdvajaju značajna sredstva za reformske intervencije. Istovremeno, nije zabilježen veći napredak u ključnim oblastima javne uprave (državna služba, transparentnost, zapošljavanje itd.). Pored usvajanja strateškog okvira za reformu javne uprave, nisu preduzeti koraci ka depolitizaciji i profesionalizaciji javne uprave. I dalje je prisutna praksa zapošljavanja na određeno, zapošljavanja bez definisanih kriterija, te ne postoji koordinisan pristup kreiranju politika na svim nivoima vlasti. S tim u vezi, reforma javne uprave te ispunjavanja ovog kriterijuma je tek na samom začetku, te nisu vidljivi konkretni efekti iste – konstatovali su nedavno iz Transparency International BiH.

Komentari

Autor: A. Dučić / Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.