BiH

suđenje ratku mladiću

Kako su sudije glasale u žalbi za genocid 1992. godine

08/06/2021

Prema stavu većine Žalbenog vijeća, u odnosu na prijeratne zajednice bosanskih Muslimana u pet opština, zaključci prvostepenog Vijeća i žalbe tužilaca, ne ukazuju na prijetnje za opstanak tim zajednicama bosanskih Muslimana

Govoreći o žalbi koju je uložilo Tužilaštvo Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, sutkinja Nymabe je rekla da je Tužilaštvo tvrdilo da je pogriješeno kada je zaključeno da zajednica bosanskih Muslimana ne čine znanatan dio grupe, govoreći o genocidu za 1992. godinu.

Žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje dvoje sudije, konstatuje da Tužilaštvo nije pogriješilo u svojom tvrdnji.

Žalbeno vijeće je odbilo ovaj dio žalbe.

Zanimljivo je da je Mladić oslobođen uz dva suprotna mišljenja, što znači da je glasanje išlo tri na prema dva u Žalbenom vijeću.

Prema stavu većine Žalbenog vijeća, u odnosu na prijeratne zajednice bosanskih Muslimana u šest opština, zaključci prvostepenog Vijeća i žalbe tužilaca, ne ukazuju na prijetnje za opstanak tim zajednicama bosanskih Muslimana.

Ovo znači da je matematičko rezonovanje iz prvostepene presude potvrđeno u konačnoj presudi.

Kao i u odnosu na druge tačke, i ova prati dosadašnje rezonovanje sudija u Haagu, iako postoje dva izuzeta mišljenja, koja će biti važno iščitati, piše BIRN BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.