Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

"SUMNJIVA MATEMATIKA"

KJKP Rad planirao 25.000 za nabavku, pa izabrao ponudu od 741.200 KM

kjkp rad
kjkprad (1)
FOTO: KJKP Rad / facebook

Na odluku KJKP Rad žalila se firma Autoelektra d.o.o Sarajevo, u posljednjih nekoliko mjeseci izjavili su četiri žalbe protiv odluka istog ugovornog organa

KJKP Rad d.o.o. Sarajevo objavio je odluku o poništenju nabavke rezervnih dijelova za teretna vozila Renault nakon što je Ured za razmatranje žalbi BiH utvrdio nezakonito postupanje preduzeća.

Piše: S. Karaica / Fokus.ba

Tender koji se sastojao od ukupno tri lota objavljen je sredinom prošle godine. Postupak za nabavku jednog lota poništen je jer nije bilo zainteresovanih ponuđača. Za druga dva je proveden i donesene su odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. U oba slučaja radilo se o firmi Interauto d.o.o., sa kojom su sklopljeni okvirni sporazumi.

Međutim, na jednu od odluka izjavljena je žalba koju je Ured za razmatranje žalbi usvojio. Kao i u potpunosti poništio predmetni postupak koji se odnosi na LOT 2. Kao razlog naveli su da činjenicu da su prihvatljive ponude, kojih je bilo ukupno dvije, znatno veće od procijenjene vrijednosti nabavke. Zbog toga je je ugovorni organ, odnosno KJKP Rad bio dužan poništiti postupak, ali to nije učinio.

Experti za procjenu

– U skladu sa odredbom člana 69. stav 2. pod e) Zakona o javnim nabavkama propisano je da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju kada su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku – navodi se, pored ostalog, u Rješenju Ureda za žalbe.

Naime, „stručnjaci“ KJKP Rad procijenili su da će za nabavku rezervnih dijelova za teretna vozila Renault biti potrebno 25.000 KM. Pristigle ponude iznosile su čak 30 puta više, pa je sporazum sklopljen za firmom koja je bila „povoljnija“ i tražila 741.200 KM.

Iz Ureda naglašavaju da se ovo ne može smatrati neznatnim odstupanjem i da je zato u pitanje došao integritet procesa.

Faksimil odluke o poništenju nabavke

Također, istaknuto je da je ugovorni organ, bez obzira što je nabavkom predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma, morao pravilno i zakonito utvrditi procijenjenu vrijednost javne nabavke.

– Ovaj organ je utvrdio kako je ugovorni organ donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača zanemarujući odnos procijenjene vrijednosti predmetne nabavke i konačne cijene iz ponude izabranog ponuđača. Odredbe predmetne tenderske dokumentacije nisu jasno definirane. U konkretnom slučaju došlo bi do nezakonite dodjele ugovora, zbog čega se postupak poništava – navodi se u obrazloženju Ureda za žalbe.

Četiri usvojene žalbe

Na odluku KJKP Rad žalila se firma Autoelektra d.o.o Sarajevo, i ovo nije prvi put. Kako navode, u posljednjih nekoliko mjeseci izjavili su četiri žalbe protiv odluka istog ugovornog organa, i u svim slučajevima, Ured za razmatranje žalbi riješio je u njihovu korist.

I ovdje ne završava priča. Za nabavku iz LOTa 1 istog tendera Rad je zaključio okvirni sporazum također sa Interautom, po istom principu. Iako je procijenjeno da će za nabavku rezervnih dijelova za teretna vozila MB biti potrebno 100.000 KM, prihvatljivom je ocijenjena ponuda od čak 3,5 miliona KM. Jedina razlika je što se u ovom slučaju, izgleda, niko nije žalio.

Pretpostavljamo da nisu sporne vrijednosti ponuda jer su bile približne od svih ponuđača. Međutim, pitanje je na osnovu kojih kalkulacija preduzeće Rad dolazi do ovakvih procijenjenih vrijednosti? I, naravno, šta se krije u pozadini tako loše procjene?!