Naša stranka

Klarić: Federalni inspektor Dženan Šalo prikriva ekocid na Sanici

Sanica_nekad_sad

Umjesto zvaničnog zapisnika on je podnosiocu zahtjeva, tj. grupi građana Sanice, za inspekcijski nadzor poslao mail s nekoliko općepoznatih činjenica koje ne otkrivaju detalje nadzora

Rijeka Sanica je ugrožena izgradnjom obaloutvrde bez ikakvog nadzora nadležnih institucija. Građani mjesne zajednice Sanica kod Ključa jedinu nadu u zaštitu rijeke polagali su u Federalnu upravu za inspekcijske poslove koja je izvršila nadzor nad radovima u i oko rijeke. Međutim, iako mu je to bila zakonska obaveza, federalni inspektor Dženan Šalo ni 15 dana nakon uviđaja nije sastavio i poslao zapisnik i kojeg je jasno vidljivo činjenično stanje zatečeno na rijeci prilikom inspekcijskog nadzora.

Umjesto zvaničnog zapisnika on je podnosiocu zahtjeva, tj. grupi građana Sanice, za inspekcijski nadzor poslao mail s nekoliko općepoznatih činjenica koje ne otkrivaju detalje nadzora.

Time se inertnost birokratije zloupotrebljava za kupovinu vremena. Dok se Šalo smiluje da pošalje zapisnik radovi će biti već u poodmakloj fazi i šteta po okoliš bit će nepovratna. Sumnje u Šaline loše namjere još su opravdanije ako znamo da je on član Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save koja je i investitor ovog projekta. Šalo je u cijeloj priči očigledno u sukobu interesa.

Vlada FBiH koja imenuje inspektore mora preuzeti sad odgovornost i hitno obavijestiti građane Sanice šta se to, u čije ime i za čiji interes na njihovoj rijeci radi. U suprotnom, građani imaju sva prava da zaštitu vlastitog životnog okoliša preuzmu u svoje ruke.