Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Koliko mjera iz izbornog programa je proveo načelnik Općine Travnik

FOTO: Istinomjer
Grafički prikaz rezultata

Tokom dvije godine mandata provođene aktivnosti na 3/4 mjera iz izbornog programa načelnika Općine Travnik

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović nastavio je provoditi aktivnosti na realizaciji mjera iz svog predizbornog programa i tokom druge godine mandata, pa su tako od ukupno 357 mjera realizirane 32, a u većoj ili manjoj mjeri provođene su aktivnosti na realizaciji još 233. Nije započeta realizacija 88, dok su tri mjere ocijenjene kao zaustavljene te jedna kao prekršena, javlja Istinomjer.

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović na funkciju je stupio sredinom maja 2021. godine, nakon ponovljenih Lokalnih izbora u ovoj općini, koji su održani u aprilu iste godine. Podsjećamo, na dan održavanja Lokalnih izbora u BiH 15. novembra 2020. godine preminuo je kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) Mirsad Peco, koji je osvojio najveći broj glasova, nakon čega je Centralna izborna komisija BiH (CiKBiH) u januaru 2021. godine donijela odluku da se izbori u Travniku ponovno održe 11. aprila te godine. Istinomjer je rezultate monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja čelnika 15 lokalnih zajednica nakon druge godine njihovog mandata u BiH predstavio u decembru 2022. godine, a rezultate za svih 16 općina i gradova obuhvaćenih monitoringom možete pogledati na LINKU.

Od 32 ispunjena obećanja iz programa načelnika Općine Travnik 18 je ispunjeno nakon prve godine, a među 14 obećanja ispunjenih tokom druge godine mandata našla su se “Rješavanje objekta Srednjoškolskog centra”, “Rekonstrukcija Ulice Varoš”, “Izgradnja skloništa za napuštene životinje”, “Određivanje upravitelja Turističkog kompleksa ‘Vlašić’”, Organizovanje dana dijaspore i druga.

Izgradnja zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku, koja je s pauzama trajala više od decenije, završena je krajem septembra 2022. godine, a nastava u novoj školskoj zgradi počela je 21. novembra iste godine.

Rekonstrukcija Ulice Varoš završena je u novembru 2022. godine na dionici dužine 315 metara, a istovremeno je riješen i sistem odvodnje otpadnih voda.

Sklonište za nezbrinute životinje s higijenskim servisom s radom je počelo u septembru 2022. godine, a kako je saopćeno iz Općine Travnik, izgrađeni objekat, sa svim potrebnim odobrenjima, kao i oprema propisana Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja i pratećim pravilnicima, predat je Javnom komunalnom preduzeću “Bašbunar” na korištenje.

Osnivanjem Turističke zajednice Općine Travnik, kojoj je na upravljanje dat Turistički kompleks “Vlašić”, ispunjeno je još jedno obećanje, kao i ono o organiziranju Dana dijaspore, koji su održani od 31. jula do 6. augusta 2022. godine u organizaciji Općine Travnik i nevladine organizacije Društvo Leipzig-Travnik.

Najviše obećanja nakon druge godine mandata ocijenjeno je kao započeto (163) i u progresu (70).

Među obećanjima čija je realizacija u progresu jesu i podrška projektu rekonstrukcije Hasanpašića kule, za koju je Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 26.10.2022. godine donijelo Odluku o prenosu ovog kulturno-historijskog spomenika na čuvanje, održavanje i korištenje JU Zavičajni muzej Travnik. U progresu je i obećanje koje se odnosi na podršku u izgradnji Doma kulture u naselju Goleš, digitalna transformacija javne uprave, ali i nekoliko obećanja koja se odnose na povećanje transparentnosti i stepena integriteta u radu Općine.

Obećanje o postavljanju videonadzora u gradu ocijenjeno je kao započeto nakon što je u septembru 2022. godine Općina Travnik definirala osam kritičnih tačaka na kojima je instaliran videonadzor koji je ustupljen Policijskoj stanici Travnik na korištenje i upravljanje.

Među 88 obećanja na kojima tokom dvije godine mandata načelnika Dautovića nisu provođene aktivnosti u smjeru njihove realizacije našla su se: “Izgradnja dva tunela za pristup poslovnim zonama”, “Izgradnja obdaništa u Turbetu i Han-Biloj”, “Iniciranje formiranja ‘ekološkog parka’”, “Izdvajanja 2% budžetskih sredstava za razvoj poduzetništva i 3% za razvoj poljoprivrede”, “Izmještanje parking prostora na rubove grada” i druga.

Obećanje o prihvatljivijim cijenama za uslugu odvoza otpada na području općine Travnik ocijenjeno je kao prekršeno nakon što je početkom maja 2022. godine usvojena odluka o povećanju cijena za oko 10%.

Ako se pogleda procentualno, tokom prve dvije godine mandata načelnika Općine Travnik provođene su veće ili manje aktivnosti na 75% od ukupno 357 datih obećanja. Tokom druge godine mandata ispunjeno je 14 obećanja, povećan je i broj obećanja s ocjenom “u progresu” s 38 na 70, dok je, s druge strane, smanjen broj onih čija realizacija nakon prve godine nije bila započeta.

Ukupne rezultate monitoringa Istinomjera za Općinu Travnik nakon druge godine mandata načelnika Kenana Dautovića možete pogledati na LINKU.