BiH

Izdvojena sredstva za 4.530 korisnika

Korisnici socijalne zaštite u KS danas mogu podići naknade za maj

14/06/2019

Korisnici socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka, saopćeno je iz Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu 1.091.286,37 KM na ime naknada navedenim korisnicima za maj 2019. godine.

Spomenuta sredstva su izdvojena za 4.530 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.