BiH

Potpisan sporazum

Larson: Grad Sarajevo će u svim antikoriptivnim aktivnostima imati podršku

07/06/2021

Erik Larson izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada i Ureda

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović sa zamjenicima Mirelom Džehverović i Draganom Stevanovićem danas je održao radni sastanak sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduanom Kafedžićem i savjetnikom Ureda za borbu protiv korupcije Erikom Larsonom.

Rukovodstvo Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS je pozdravilo davanje saglasnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva na tekst potpisanog Sporazuma o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada Sarajeva i Ureda za za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Potpisivanjem tog sporazuma Grad Sarajevo je tako postao dio antikoruptivnog sistema u Kantonu Sarajevo, te će se prve sistemske aktivnosti Grada na prevenciji i borbi protiv korupcije odnositi na pristupanje Grada Registru zaposlenih u javnom sektoru na području KS, Registru imenovanih lica u KS kao i Registru podataka o javnim nabavkama koje provodi Grad, a sve u cilju povećanja transparentosti rada.

Predsjedavajući Ademović je naglasio da je Grad Sarajevo spreman da pruži i dodatnu podršku antikoruptivnom procesima u Gradu Sarajevo i KS te da je samo takvo djelovanje nosioca javne vlasti put vraćanja povjerenja građana u vlast, institucije i vladavinu prava.

Dogovoreno je da će Grad da pristupi i Registru dodijeljenih transfera/grantova u KS koji razvija Ured, a dodatni doprinos Grada u borbi protiv korupcije će se ogledati i kroz aktivno učešće Grada u radu Ureda putem kontakt osobe koja će biti imenovana uime Grada sa zadatkom da prati implemetaciju potpisanog Sporazuma, ali i da informira Ured o uočenim potencijalnim koruptivnim rizicima koji su prisutni u postojećim propisima i praksama u KS.

Stevanović je informisao predstavnike Ureda o aktivnostima koje provodi aktuelna gradska administracija u pravcu revizije dosadašnjeg poslovanja i rada Grada Sarajeva u smislu zakonitosti i transparentnosti, te da će Ured informirati o rezultatima revizije i uočenim nedostatnostima. Zamjenica Džehverović je istakla i nužnost sistemske zaštite prijavitelja korupcije.

Erik Larson izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada i Ureda, te naglasio da će Grad u svim antikoriptivnim aktivnostima uživati podršku, saopćeno je iz Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.