Skupština KS

Majka Nadin Smajlović poručila Sabini Sarajliji: Pristrasnost Tužilaštva KS je očigledna

amina smajlovic
Foto: Screenshot/ YouTube
Amina Smajlović

Povod za njeno obraćanje je lično i opravdano nezadovoljstvo radom Tužilaštva KS, protiv kojeg je podnijela krivičnu prijavu zbog neprovođenja istrage protiv osoba koje je prijavila, a to su ljekari i menadžment KCUS-a

Nakon izvještaja o Izvještaju o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2022. godinu, koji je podnijela glavna tužiteljica Tužilaštava Sabina Sarajlija, zastupnici su dozvolili da im se obrati i Amina Smajlović, građanka i majka male Nadin koja je izrazila nezadovoljstvo radom Tužilaštva KS.

Povod za njeno obraćanje je lično i opravdano nezadovoljstvo radom Tužilaštva KS, protiv kojeg je podnijela krivičnu prijavu zbog neprovođenja istrage protiv osoba koje je prijavila, a to su ljekari i menadžment KCUS-a. Oni su 2019. godine odbili liječenja male Nadin ali, kako je rekla i zbog opstrukcije njenog izmještanja na liječenje izvan BiH, a na što je po zakonu imala prava, čime je ozbiljno ugroženo njeno zdravstveno stanje i život.

Ohrabrila ju je, kazala je, odluka Federalnog tužilaštva koje je usvojilo pritužbu te naredilo Kantonalnom tužilaštvu da pokrene istražne radnje.

Ipak Kantonalno tužilaštvo nije provelo istragu već samo tzv. postupak, u kojem su sve bitne informacije sakrivane od porodice, van istrage poduzimalo istražne radnje, a vrhunac je bio kada je medicinsko vještačenje povjereno Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu – obrazložila je ona.

Pitala je tužiteljicu Sarajliju kako može biti dileme kada u otpusnom pismu Nadin stoji da je nastavak liječenja najbolji benefit za pacijenticu, jer ljekari u BiH nisu u mogućnosti da je liječe.

Naš slučaj, istakla je ona, je samo jedan od slučajeva u kojem je bila očigledna pristrasnost Tužilaštva KS na štetu oštećene strane.

-Sarajlija je po nalazima viših instanci poništavala dva rješenja o neprovođenju istrage, stoga neće odustati od pravne borbe – istakla je Smajlović.

Trenutno je predmet na Ustavnom sudu BiH, a mala Nadin se i danas liječi van BiH.

Zamolila je zastupnike Skupštine KS da iskoriste moć i kao zakonodavci doprinesu boljoj pravnoj sigurnosti građana, zaštiti ljudskih prava, da donesu izmjene i dopune zakona o Kantonalnom tužilaštvu.

-Molim zastupnike da upotrebe svoju zakonodavnu moć i ovaj grad i društvo učine boljim i pravednijim mjestom za život – poručila je Amina Smajlović, majka male Nadin.

Glavna tužiteljica Tužilaštava KS Sabina Sarajlija odgovorila je zastupnicima, ali i Smajlović, te kazala da iako je porodica nezadovoljna tužilačkom odlukom koja je donesena u tom predmetu, Tužilaštvo je odluku donijelo u skladu sa stanjem u spisu, da su ispoštovane naredbe Federalnog tužilaštva koje je prvi put uvažilo pritužbu oštećenih i vratilo predmet na ponovni rad.

Formiran je tužilački tim, pojasnila je Sarajlija, jedan tužilac i jedna tužiteljica, te zamjenica glavne tužiteljice koja je vršila nadzor u tom predmetu.

Odluka je potrajala jer, kako je rekla, nisu htjeli da žure. Uradili su vještačenje izvan BiH, jer je procjena tužilaca bila da će to doprinijeti objektivnosti, da će vještaci biti lišeni rizika od uticaja.

-Tužilačka odluka je potvrđena od Ureda glavnog tužioca. Potvrđeno je da nema krivičnog djela. Bila je predmet preispitivanja od strane Federalnog tužilaštva koje je potvrdilo da je naša odluka pravilna i ispravna. Tokom postupka, niije traženo izuzeće tužilaštva niti tužilaca. Po našem shvatanju, urađeno je u skladu sa zakonom. Naravno, ukoliko Ustavni sud BiH i više instance daju drugačiju uputu odluku ćemo preispitati, ili, eventualno, ukoliko bude zahtjev da se delegira nekom drugom, tome se nećemo protiviti – obrazložila je Sarajlija.

U nastavku sjednice Skupštine KS je razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva KS za 2022. godinu.