BiH

porast vodostaja

Maksimalne vrijednosti vodostaja bi trebale biti dostignute u jutarnjim satima

13/05/2019

Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) bi mogle biti dostignute na VS Bihać i VS Bosanska Krupa na rijeci Uni, te VS Ključ i VS Sanski Most na rijeci Sani

Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja. Zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-403a Cazin – Gata, u mjestu Tržačka Raštela. Otežano je saobraćanje na magistralnim putevima M-4.2 Cazin – Velika Kladuša, u mjestu Ćoralići i M-14 Srbljani – Bosanska Krupa, kao i na regionalnom putu R-476 Čelinac – Dubrava Stara u mjestu Grabovac.

“Prema raspoloživim podacima i prognoznim hidrološkim modelima najznačajnije povećanje vodostaja i dalje se očekuje na slivovima rijeka Une i Sane, posebno ističemo područje Sanskog Mosta i Sanice (HS Sanski Most, HS Sanica i HS Hrustovo). Maksimalne vrijednosti vodostaja bi trebale biti dostignute u jutarnjim satima 14. maja 2019. godine.

Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) bi mogle biti dostignute na VS Bihać i VS Bosanska Krupa na rijeci Uni, te VS Ključ i VS Sanski Most na rijeci Sani.

Za navedena područja sugerišemo povećan oprez stanovništva i pojačane aktivnosti nadležnih jedinica civilne zaštite”, navodi se u obavještenju Agencije za vodno područje rijeke Save.

Na slivu rijeke Bosne očekuje se manji intenzitet padavina u odnosu na sliv rijeka Une i Sane.

“Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Ukoliko dođe do dostizanje mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, Agencija nastavlja sa redovnim i pojačanim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH”, ističe se u obavijesti.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.