BiH

Ministarstvo sigurnosti BiH

Međunarodni migranti čine 3,5 posto globalne populacije

18/12/2019

U saopćenju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine navodi se da su migracije postale globalni fenomen i prema posljednjim objavljenim podacima Ujedinjenih nacija međunarodni migranti čine 3,5 posto globalne populacije

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. decembar Međunarodnim danom migranata. Na taj dan je 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica.

U saopćenju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine navodi se da su migracije postale globalni fenomen i prema posljednjim objavljenim podacima Ujedinjenih nacija međunarodni migranti čine 3,5 posto globalne populacije.

I Bosna i Hercegovina se kao dio evropskog kontinenta našla na karti globalnih kretanja. Prvenstveno kao zemlja porijekla migranata koji su našli svoj novi dom u drugim zemljama širom svijeta i koji svojim sposobnostima doprinose financijskom, socijalnom i kulturološkom razvoju kako zemlje prijema tako i bh. društva.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim prilivom migranata koji koriste ovaj dio Evrope kao put u sigurniji i bolji život u nekoj od država Evropske unije.

U posljednje dvije godine, tijela na svim razinama vlasti su uložila znatne napore da odgovore na mnogobrojne migracijske izazove koji zahtijevaju značajne finansijske, ljudske i materijalne resurse.

Kako je navedeno u izvještaju Vijeća Evrope “Bosna i Hercegovina je usvojila uistinu humanitaran pristup, primajući hiljade izbjeglica i migranata u zemlju, respektirajući njihovu slobodu kretanja, pri tome ulažući značajne napore da osigura smještaj i hranu za sve njih. Solidarnost i napori lokalne zajednice, uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju, su vrijedni pažnje.”

Prioriteti Bosne i Hercegovine za postizanje boljeg upravljanja migracijama su prezentirani kroz pet prioriteta koji se odnose na bolju kontrolu granice, efikasniju borbu protiv nezakonitih migracija na teritoriji Bosne i Hercegovine i jačanje readmisijskih kapaciteta. Također, prioriteti Bosne i Hercegovine pokazuju opredjeljenost za primjenu međunarodnog prava na polju ljudskih prava i međunarodnog izbjegličkog prava kao i sprječavanja krijumčarenja migranata. U situaciji migrantske krize, prepoznata je potreba za bliskom suradnjom s lokalnim zajednicama koje su izložene povećanom migracijskom pritisku kao i potreba jačanja državnog tijela za upravljanje migacijama u BiH.

Istovremeno, štiteći prava osoba u kretanju, Bosna i Hercegovina ima obavezu zaštiti vlastite građane kao i uspostavljeni sistem koji regulira pitanja migracija.

Na Međunarodni dan migranata, iz Ministarstva sigurnosti BiH još jednom upućuju zahvalu svim vladinim i nevladinim organizacijama kao i međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini na dosadašnjoj suradnji i pomoći u osiguranju zaštite migranata i upravljanju migracijskim tokovima.

Ujedno pozivaju tijela Evropske unije i zemalja regije na zajedničku odgovornost i aktivnosti na rješavanju pitanja migracija, suzbijanja krijumčarenja migranata i trgovine ljudima kako bi se poboljšala situacija za migrante kao i lokalne zajednice izložene povećanom migracijskom pritisku.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.