BiH

Zakon o sukobu interesa

Ministru Josipu Grubeši se poigravanje s EU i OSCE-om vratilo kao bumerang!

09/07/2021

Fokus.ba još u decembru je upozorio na nacrt zakona s kojima BiH ne može u EU. Zašto je Ministarstvo pravde ignorisalo prijedloge TI BiH, EU i OSCE-a

Nakon što je Venecijanska komisija Vijeća Evrope objavila svoje stručno mišljenje o Nacrtu Zakona o sukobu interesa BiH kojeg je sačinilo Ministarstvo pravde BiH ministra Josipa Grubeše, a u kojem je navedeno niz nedostataka, reagirali su iz Delegacije EU i OSCE-a u našoj zemlji.

Piše: A. DUČIĆ

Šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler naveo je na Twitteru da je dobro funkcionirajući zakon o sukobu interesa ključni prioritet vladavine zakona za BiH da krene naprijed na putu Evropske unije.

– Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine trebalo bi brzo uvrstiti prijedloge koje je dala Venecijanska komisija – izričit je Sattler.

Iz Delegacije EU u BiH dodatno su pocrtali da BiH treba efikasan mehanizam sukoba interesa za borbu protiv korupcije i nepotizma. Pozivaju Grubešino Ministarstvo da što prije uskladi nacrt s ovim mišljenjem Venecijanske komisije. Identična poruka i iz OSCE-a.

Podsjetimo, portal Fokus.ba još 17. decembra objavio je informaciju o tome da je iz ladice Ministarstva pravde izvađen nacrt zakona o sukobu interesa s kojim ne možemo EU, budući da predstavlja jedan od ključnih uvjeta za dobijanje kandidatskog statusa.

Nakon našeg pisanja reagirali su iz Delegacije EU i OSCE-a, kao i iz Transparency International. Iz TI BiH koji su tijesno sa OSCE-om i Delegacijom EU kao i pojedinim državnim parlamentarcima radili na prijedlogu zakona koji obuhvaća sve ono što i Venecijanska komisija nalaže, jučer su se u vezi s ovim ponovo oglasili.

Tako ističu da je u objavljenom mišljenju Venecijanska komisija predlažilo upravo ono što i oni ranije, a to je da se proširi definicija „bliskih rođaka“ i „povezanih osoba“ kao i da se u imovinske kartone funkcionera uključe i informacije o imovini članova porodice.

Takođe, Venecijanska komisija je potvrdila da je zakon manjkav u dijelu koji se tiče rada Komisije za odlučivanje o sukobu interesa gdje predlaže da se obezbijedi nezavisnost komisije od političkog uticaja vladajuće većine i napusti etnički princip odlučivanja. Podsjećamo, Ministarstvo je predložilo da Komisiju čini 10 članova, za koje nisu osigurani uslovi koji bi propisali da ne dolaze iz političkih stranaka, te je predviđeno da se odluke od značaja u prvom krugu odlučivanja donose jednoglasno.

U mišljenju se posebno ukazuje i da se imenovanim funkcionerima mora onemogućiti obavljanje duplih funkcija kao i to da da budu vlasnici ili direktori privatnih preduzeća koja posluju s institucijama na nižim nivoima vlasti na šta je TI BiH posebno ukazivao.

Treba naglasiti da potreba za novim zakonom o sukobu interesa BiH s inkorporiranim evropskim standardima postoji još od 2013., na šta je ukazivao i GRECO. Iako je za vrijeme mandata Grubeše na čelu Ministarstva pravde međunarodni faktor jasno dao do znanja o kakvom se važnom zakonu radu, državni ministar od decembra do danas to nije uvažio, a što mu se sada poput bumeranga vratilo i kroz mišljenje Venecijanske komisije.

Inače, državni parlamentarci Damir Arnaut, Saša Magazinović i Jasmin Emrić prije dva dana ponovo su u proceduru pustili prijedlog zakona na kojim su radili sa TI BiH, OSCE-om i Delegacijom EU.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.