traže njegovo zatvaranje

Mještani poručuju: Otvaranje kamenoloma znači da će Kuti Livača biti iseljena

kuti livaca kamenolom – fena (3)

– Sve je počelo 2002. godina kada je tadašnja općina Mostar Sjever odobrila eksploataciju pijeska Ahmedu Hadžiomeroviću, vlasniku poduzeća “Majdan-Kuti” na razdoblje od šest godina – rekao je Omanović

Predstavnici mještana Kuti Livača kod Mostara pozvali su gradske i županijske vlasti da preispitaju koncesijski ugovor za kamenolom u tom mjestu koji, kako kažu, ugrožava mještane i njihovu imovinu.

Na konferenciji za novinare Eko udruženja Kuti i Građanske inicija Kuti Livača Aner Omanović kazao je da je strani investitor započeo s radovima na osnovu urbanističke suglasnosti koja je istekla te da kamenolom nema odobrenje za eksploataciju i izvođenje rudarskih radova što po zakonu mora obavezno posjedovati.

– Sve je počelo 2002. godina kada je tadašnja općina Mostar Sjever odobrila eksploataciju pijeska Ahmedu Hadžiomeroviću, vlasniku poduzeća “Majdan-Kuti” na razdoblje od šest godina – rekao je Omanović.

To poduzeće je od Federalnog ministarstva prostornog uređenja zatražilo i dobilo urbanističku suglasnost u cilju ispitivanja svojstva sirovine na lokalitetu “Zukulja” za potrebe obnove Starog mosta. Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 2008. godine dozvoljen im je iskop najviše 400 metara kubnih mineralne sirovine dolomita te da isti mora biti završen do kraja godine.

– Nakon toga na spomenutom lokalitetu nije rađeno ništa, sve do polovice osmog mjeseca ove godine kada su strojevi i kamioni došli na Majdan i započeli s iskapanjem. Bili smo zatečeni tim radnjama jer nismo bili upoznati s time da je u međuvremenu investitor poduzeo određene radnje s namjerom daljnje eksploatacije sirovine. Godine 2015. potpisao je koncesiju s Vladom HNKna 21 godinu. Nakon isteka okolišne dozvole od pet godina, investitor je podnio zahtjev za novu koja je izdana u decembru prošle godine, a prilikom ishodovanja dokumentacije građani nisu bili uključeni u javnu raspravu jer nisu bili pravovremeno obavješteni – kazao je Omanović.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma mještanima je rečeno da elaborat o utjecaju na okoliš nije rađen, pa su procjene specifičnih utjecaja rada ovoga kamenoloma rađene na iskustvima rada i utjecaja sličnih kamenoloma. Ovi elaborati uključuju kamenolome čija površina iznosi više od dva i pol hektara dok površina ovog kamenoloma iznosi 14,65 hektara.

Okolišna dozvola je izdana bez razmatranja obaveze izrade elaborata o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš, naveo je Omanović, te je dodao kako u okolišnoj dozvoli stoji kako u zoni od 700 metara oko kamenoloma nema kuća.

No, po njegovim riječima, to nije tačno. Najbliža kuća nalazi se na manje od 100 metara udaljenosti od kamenoloma.

– U međuvremenu poduzeće “Majdan-Kuti” je mijenjalo više vlasnika, a trenutačni vlasnik je strani državljanin s privremenim boravkom u BiH. Od početka radova mi pokušavamo zaustaviti rad kamenoloma, angažirali smo advokata i pozvali inspekciju te smo privremeno zaustavili radove. Izlaskom na teren rudarski inspektor je utvrdio da se radovi izvode bez zakonom propisanih odobrenja po glavnom rudarskom projektu – kazao je Omanović.

Dodao je kako su strojevi kamenoloma pričinili štetu na mostu i lokalnoj prometnici koji su građeni sredstvima mještana.

– Zabrinjava i činjenica da će se radovi izvoditi na miniranom području, čime se ugrožavaju životi radnika. Ishođena je dozvola od Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK da je prostor očišćen od mina, a Agencija za deminiranje BIH je dostavila dopis putem odvjetnika u kojem se kaže da je područje najvećim dijelom i dalje minirano, s dostavljenom kartom minske situacije – naveo je Omanović.

Mještani Kuti Livača poručili su da je interes građana važniji od interesa pojedinaca, a ono što konkretno očekuju od gradskih i kantonalnih vlasti je preispitivanje koncesijskog ugovora.

– Više puta smo tražili sastanak sa gradonačelnikom Grada Mostara i predsjednikom Vlade HNK gdje nismo dobili odgovor na naše upite. Mi samo želimo razriješiti ovu trakavicu koja već predugo traje te da se uvide greške i nepravilnosti koje su utvrđene pri davanju koncesije što će dovesti do raskida iste. Nadamo se, također, da će ovaj kamenolom biti izbrisan iz Prostornog plana Grada Mostara, a ako se to ne dogodi mi ćemo poduzeti sva pravna sredstva kako bi smo spriječili daljnji rad. Otvaranje kamenoloma znači iseljavanje mještana Kuti – istaknuo je Omanović.