BiH

Nakon brojnih poziva

MUPKS: Građani trebaju zvati mjesnu policiju

24/03/2020

Policija provodi donesene naredbe, shodno svojim ovlaštenjima i nije u nadležnosti policije tumačenje, niti izmjena određene odluke ili naredbe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo obavještava građane da pored brojeva Operativnog centra, 033/206-666, 033/207-777 i broja za hitne slučajeve 122, policiju Kantona Sarajevo u slučaju potrebe mogu pozivati i prema mjesnoj nadležnosti za pitanja koja su u nadležnosti policije na brojeve dostupne na web stranici.

PRVA PU

Policijska stanica Stari grad 033/532-000, 033/283-101 ili 033/283-100

DRUGA PU

Policijska stanica Centar 033/206-000, 033/283-201 ili 033/283-200

TREĆA PU

Policijska stanica Novo Sarajevo 033/650-000, 033/283-301 ili 033/283-300

ČETVRTA PU

Policijska stanica Novi grad 033/474-000 ili 033/451-211

Policijska stanica Dobrinja 033/451-020 ili 033/407-950

Policijsko odjeljenje Rajlovac 033/407-220

PETA PU

Policijska stanica Ilidža 033/639-000 ili 033/234-261

ŠESTA PU

Policijska stanica Hadžići 033/422-000 ili 033/256-365

Policijska stanica Trnovo 033/439-000

SEDMA PU

Policijska stanica Ilijaš 033/401-000 ili 033/400-259

Policijska stanica Vogošća 033/430-000 ili 033/580-800

Preporuka je da se Operativni centar Uprave policije MUP-a KS poziva za najhitnije pozive i u situacijama kada je to zaista neophodno, a nadležne policijske uprave shodno onim potrebama koje i jesu u nadležnosti mjesno nadležnih policijskih uprava, odnosno, policijskih stanica i odjeljenja kriminalističke policije u policijskim upravama.

Također, zabilježen je jako veliki broj poziva kojom prilikom su građani informisali da određene službe pojedinih organa, institucija ili zavoda, pogotovo u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i neophodnim uputama, navodno ne odgovaraju na pozive građana, nakon čega građani pozivaju policiju, te od policije traže pojašnjenja ili izuzetke od pojedinih naredbi nadležnih organa.

Policija provodi donesene naredbe, shodno svojim ovlaštenjima i nije u nadležnosti policije tumačenje, niti izmjena određene odluke ili naredbe.

S obzirom na to da je zabilježen određen broj slučajeva da poslodavci Upravi policije dostavljaju podatke o uposlenicima čiji je rad organizovan u smjenama, odnosno, spiskove uposlenih, neophodno je naglasiti da to nije potrebno činiti, jer su dali jasnu uputu da poslodavac potvrdu daje uposleniku, odnosno, radniku, kako bi je u slučaju kontrole mogao pokazati na uvid policijskom službeniku.

Posebno naglašavaju da se potvrde izdaju samo onim uposlenicima čiji je rad isključivo neophodan u vrijeme zabrane kretanja s ciljem održavanja kontinuiteta djelatnosti vezane za rad u smjenama, a posjedovanje potvrde ne oslobađa od prekršajne odgovornosti pojedinca za kojeg se utvrdi da je zloupotrebljava.

Napominju da je policijski komesar MUP-a Kantona Sarajevo donio odluku o prekidu korištenja godišnjih odmora policijskim službenicima, kao i niz instruktivnih akata o postupanju policijskih službenika u vrijeme proglašene nesreće uzrokovane pojavom i širenjem koronavirusa, sve s ciljem da se na najvišem mogućem nivou izvršavaju poslovi i zadaci iz nadležnosti policije, kao i naredbe, odnosno, odluke nadležnih organa, čime bi se u konačnici dao dodatni doprinos zaštiti života i zdravlja ljudi, kao i njihove imovine, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.