BiH

Skupština KS

Na obavezno zdravstveno osiguranje u 2017. prijavljeno 428.470 osiguranika

25/01/2019

Zavod je imao raspoloživa sredstva u iznosu od 391.497.241 KM

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici razmatraju Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2017.godinu.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Samir Turković je naveo da je u 2017.godini na obavezno zdravstveno osiguranje bilo prijavljeno 428.470 osiguranih osoba, što je za 2.430 osiguranih lica manje u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi osiguranih osoba 308.544 je nosilaca osiguranja ili 72 posto, a članova porodica osiguranika je 119.926 ili 28 posto.

Zavod je imao raspoloživa sredstva u iznosu od 391.497.241 KM, a čine ih ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 368.995.444 KM i sredstva obavezne rezerve u iznosu od 22.501.797 KM.

Ukupni rashodi i izdaci Zavoda u 2017.godini iznosili su 349.782.146 KM, što je od planiranih izdataka manje za 13.922.654 KM, a izdaci i rashodi se odnose uglavnom na rashode zdravstvene zaštite, troškove Stručne službe i kamate na domaće pozajmljivanje prema ugovorima o dugoročnim kreditima iz prethodnih perioda.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.