BiH

Predmet "respiratori"

Na suđenju Novaliću i drugima pročitani dijelovi e-mailova: “Dobro da se iskopalo još nešto”

19/05/2021
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pretres je nastavljen ulaganjem nekih od ranije prezenetiranih dokaza i iznošenjem novih od strane Tužilaštva BiH

Pred Sudom BiH danas je nastavljen glavni pretres u predmetu “Fadil Novalić i drugi” koji se odnosi na nabavku 100 respiratora plaćenih 10,5 miliona KM u aprilu prošle godine. Osim premijera Fadila Novalića, za spornu nabavku respiratora optuženi su i ministrica finansija FBiH Jelka Milićević, suspendovani direktor Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik preduzeća “Srebrena malina” Fikret Hodžić, kao i sama ta firma u svojstvu pravnog lica.

Piše: S. DEGIRMENDŽIĆ

Pretres je nastavljen ulaganjem nekih od ranije prezentiranih dokaza i iznošenjem novih od strane Tužilaštva BiH.

Tužilaštvo je iznošenjem materijalnih dokaza naglasilo da potkrepljuje tvrdnju da je proveden niz organiziranih radnji kako bi sredstva iz budžeta FBiH dodijelila Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ), a da bi onda bila uplaćena firmi “Srebrena malina” za nabavku respiratora.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tako su se danas u sudnici ponovo mogli vidjeti odluke i zaključci koje je donosila Vlada FBiH i FUCZ, a kako bi bila obezbijeđena sredstva za nabavku respiratora, mada se respiratori u zvaničnim dokumentima nigdje ne spominju, nego se spominje nabavka zaštitne opreme i materijala.

Tužilaštvo je prezentiralo materijalne dokaze iz kojih je vidljivo da se prije izmjene sastava Federalnog štaba Civilne zaštite odnosno do 25. marta utrošak sredstava pravdao jasnim specifikacijama, dok za plan utroška oko 10 miliona, namijenjenih nabavci respiratora, specifikacije nije bilo.

Zanimljivi su i prikazani e-mailovi između članova FŠCZ -a, u kojima su se oni očitovali o odlukama o nabavci zaštitnih sredstava za sedam miliona maraka, a potom i o nabavci sredstava vrijednoj pet miliona maraka.

S obzirom da na to da su se izjašnjavali putem e-maila, većina članova dala je saglasnost na to da se sedam miliona maraka osigura iz sredstava FUCZ-a, a da pet miliona osigura Vlada FBiH.

U svom odgovoru na te odluke, primjerice direktor Direkcije robnih rezervi FBiH Tončo Bavrka napisao je: “Dobro da se iskopalo još nešto”, dok je predstavnik Crvenog križa konstatirao “da nema javnih kuhinja”.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Veoma interesantni su bili dijelovi zaključka Vlade FBiH od 9. aprila prošle godine kojim se na znanje prima informacija o aktivnostima koje FUCZ u to vrijeme poduzima u borbi protiv pandemije koronavirusa. Tužitelj Mirza Hukeljić pročitao je dijelove te informacije, u kojoj između ostalog stoji i rečenica: “Dana 3. aprila zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora”.

Na ovaj dio izlaganja tužitelja Mirze Hukeljića prigovor je uputila advokatica Senka Nožica, braniteljica Jelke Milićević, ministrice finansije u Vladi Federacije BiH. Nožica je osporila autentičnost tog dokumenta, kazavši da u informaciji koju je Milićević dobila 6. aprila nema te rečenice. Tužitelj Hukeljić je kazao da njemu nije poznato da postoje ta dva dokumenta, te da je Tužilaštvo informaciju, čije je danas dijelove čitalo, dobilo službenim putem od Vlade FBiH.

Nožica je kazala da će predočiti dokaze o istinitosti njenih tvrdnji.

Nožica je ocijenila i da je Tužilaštvu BiH kojim slučajem ranije bio poznat podatak da njena branjenica nije dobila dokument u kojem se spominje ugovor o nabavci respiratora, da ona danas ne bi bila optužena u ovom predmetu. Također, Nožica je u svom prigovoru ukazala na to da ne misli da iza duplog dokumenta stoji premijer Fadil Novalić, nego da “mu je neko dao ovu informaciju”. Inače, predmetna informacija je u FUCZ-u sačinjena 3. aprila, potom je dostavljena Vladi FBiH koja ju je razmatrala 9. aprila.

Na današnjem ročištu prezentiran je i Ugovor o kupovini respiratora koje je Federalna uprava Civilne zaštite sklopila sa firmom “F.H.Srebrena malina” 3. aprila prošle godine. Potpisivanju ugovora, kako je pojasnio tužitelj Hukeljić, prethodili su telefonski razgovori Fikreta Hodžića i Fahrudina Solaka obavljeni 2. aprila, a telefonska komunikacija u trajanju od 33 sekunde nastavljena je i 3.aprila u ranim jutarnjim satima, nakon čega je Ugovor i potpisan. Iz tog dokumenta vidljivo je da je Ugovor sačinjen za kupovinu 100 respiratora tipa HCVE-003, koji podsjećamo, u konačnici nisu kupljeni, nego su za isti novac nabavljeni respiratori ACM812 A. treba podsjetiti i da su respiratori HCVE-003 prema ocjeni anesteziologinje Aide Čorbeg koju je iznijela Novalićevoj sekretarici Bahri Džaki bili kvalitetni respiratori za intenzivnu njegu.

Koliko se vodilo računa o tome da stručne osobe odlučuju o nabavci respiratora govori i činjenica da je u Ugovora više puta navedeno da se nabavljaju “invezivni” umjesto invazivni respiratori.

Za tužitelja Hukeljića bilo je bitno naglasiti da je Ugovor sačinjen shodno svim odlukama koje je donio FŠCZ i Vlada FBiH, a kojima je omogućena nabavka zaštitne opreme i sredstava za borbu protiv Covid 19, kao i da jasno piše, a što se moglo i vidjeti iz dokumenta prikazanog danas u sudnici, da se Ugovor potpisuje i na osnovu odluke direktora FUCZ-a i kako je navedeno “na osnovu Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.

Sve ovo po ocjeni Tužilaštva BiH dokazuje da se radilo planski i da su nakon 25. marta kada je promijenjen sastav Federalnog štaba Civilne zaštite donošene odluke koje će omogućiti prebacivanje novca iz budžeta za nabaku respiratora preko “Srebrene maline”, a da nadležni organi, kako tvrde tužiteljii Mirza Hukeljić i Džermin Pašić jesu davali saglasnosti za izdvajanje sredstava za nabavku opreme, ali nisu znali da se nabavljaju respiratori, jer nije bilo nikakve specifikacije, dok je za ranije nabavke, ponovio je Hukeljić, jasno bilo naznačeno šta se nabavlja.

I današnje ročište obilježili su prigovori advokata odbrane da tužitelji iznose ocjene o dokazima i povezuju ih s onim ranije iznesenim, te onima koje će tek iznijeti, što nije dopušteno.

Zbog toga je više puta upozorenje tužiteljima izrekla i predsjednica Sudskog vijeća Džemila Begović.

U jednom trenutku između sutkinje Begović i tužitelja Pašića upravo zbog rasprave o tome iznosi li on ocjenu dokaza došlo i do povišenih tonova, te najave Begović “da je to njeno zadnje upozorenje”.

No, tužitelji su ustrajavali na tome, da samo na način da ukažu na hronologiju dešavanja i pokazujući da su optuženi imali međusobne dogovore u telefonskim komunikacijama, pa da su onda donošene odluke pred nadležnim organima, a kojima je bilo prešućivano da se za oko 10,5 miliona nabavljaju respiratori mogu dokazati navode iz optužnice da je potrošnja novca iz budžeta dogovorena na nezakonit način.

Kada su materijalni dokazi u pitanju danas je došlo i do svojevrsnog zaokreta u stavu Sudskog vijeća kada su u pitanju dokazi koji se tiču dokumentacije o sredstvima koje su dobijali klinički centri u Sarajevu i Tuzli, te bolnice u Mostaru. Naime, iako je Sudsko vijeće dokumente vezane za dodjelu novca tim zdravstvenim ustanovama i ranije i danas ocijenilo irelevantnim za ovaj postupak, nakon današnjih ulaganja novih dokaza i pojašnjenja tužitelja Hukeljića zbog čega je važno da se zna da su o trošenju tih sredstava odlučivale stručne osobe, sutkinja Begović je ipak kazala da će Sudsko vijeće naknadno cijeniti njihovu relevantnost.

Naredno ročište u ovom predmetu zakazano je za 4. juni, kada će Tužilaštvo BiH nastaviti s ulaganjem dokaza.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.