kanton sarajevo

Naredni račun za centralno grijanje će biti umanjen za 23,55 posto

radijator
Foto: Arhiv

Korisnicima usluga KJKP „Toplane – Sarajevo“, naredni račun za centralno grijanje, za mjesec novembar, će biti će umanjen za navedeni postotak

Vlada Kantona Sarajevo je danas donijela odluku o odobravanju umanjenja računa u iznosu od 23,55 posto za usluge centralnog grijanja KJKP „Toplane Sarajevo“, koji su korisnicima usluge ispostavljeni za mjesec oktobar 2023. godine.

Odluka o naknadnom umanjenju računa za spomenuti procent je, umjesto 10 posto kako je ranije bilo najavljeno, donesena na prijedlog Neovisnog stručnog tijela, budući na smanjenu potrošnju prirodnog gasa uzrokovanu iznadprosječnim temperaturama u navedenom mjesecu.

Shodno navedenom, korisnicima usluga KJKP „Toplane – Sarajevo“, naredni račun za centralno grijanje, za mjesec novembar, će biti će umanjen za navedeni postotak (23,55 posto), saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.