Općina Stari Grad Sarajevo

Ne uvodimo cenzuru, samo smo napravili okvir za nju

Korona Sarajevo

„Naglašavamo da svrha donošenja ove Naredbe nije ugrožavanje prava na slobodu govora ili drugih prava, već isključivo djelovanje u pravcu zaustavljanja lica u širenju panike ili straha među stanovništvom usljed pojave korona virusa ili nastanka materijalnih posljedica,“ navedeno je u odgovoru Žurnalu iz Općine Stari Grad

Neodoljiva je potreba različitih nivoa vlasti da svojim posebnim uredbama, odlukama i naredbama naglase svoju autonomnost u vrijeme pandemije korona virusa. Entiteti donose svoje propise o vremenima zabrane kretanja, kantoni pak usvajaju dodatne ili neusaglašene odredbe. Imali smo primjer Kantona 10 o “zabrani ulaska građanima BiH”, pa Hercegovačko-neretvanskog sa mjerama zabrane napuštanja mjesta prebivališta. Slijedili su ih i gradovi i općine, pa je Trebinje zabranilo uvoz robe iz Čapljine, Čapljina uzvratila istom mjerom da bi u konačnici obe strane ukinule odluke, piše Žurnal.

Prvi potez po uvođenju vanrednog stanja u Republici Srpskoj bilo je donošenje “Uredbe o prekršaju izazivanja panike i nereda”. Odluka, u nakraćem zabranjuje iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrdnji kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red i mir, a sve to putem sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava. Slijedile su brojne reakcije. Komesarka za ljudska prava Savjeta Evrope Dunja Mijatović upozorila je  da mjere za suzbijanje dezinformacija ne smiju narušavati slobodu medija, te da je pod izgovorom borbe protiv virusa korona u nekoliko zemalja prisutno gušenje slobode medija.

Sve prethodno su zanemarili članovi Općinskog štaba civilne zaštite Stari Grad koji 10. aprila donose “Naredbu o zabrani narušavanja javnog reda i mira izazivanjem panike i nereda na području općine Stari Grad Sarajevo”. Sadržaj je gotovo istovjetan onome u Republici Srpskoj, zabrana iznošenja ili prenošenja lažnih vijesti kojima se izaziva panika, ometanje provođenja odluka i mjera općinskih organa i drugih institucija, a sve se odnosi na sredstva informisanja, društvene mreže i drugo sa kaznama od 1.000 do 3.000 KM za fizička, te 3.000 do 9.000 KM za pravna lica.

Žurnal je kontaktirao nadležne iz Općine Stari Grad sa upitom ko je nadležan da procjenjuje stepen narušavanja javnog reda i mira, odnosno ko određuje koja je vijest lažna.

Iako je u saopštenju štaba navedeno da je naredba stupila na snagu (vidi ilustraciju), iz općine sada uvjeravaju da je naredba “okvir kojim se želi djelovati u pravcu zaustavljanja izazivanja panike i nereda uzrokovanih pojavom korona virusa” te da provođenje ne može početi prije usvajanja iste od strane Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo i objave u Službenim novinama.

„Naglašavamo da svrha donošenja ove Naredbe nije ugrožavanje prava na slobodu govora ili drugih prava, već isključivo djelovanje u pravcu zaustavljanja lica u širenju panike ili straha među stanovništvom usljed pojave korona virusa ili nastanka materijalnih posljedica,“ navedeno je u odgovoru Žurnalu iz Općine Stari Grad.

Kao povod za donošenje naredbe, iz općine navode prijavu upućenu Operativnom centru civilne zaštite Stari Grad, kojom je tražena informacija da li je jedna osoba pozitivna na korona virus, jer u mjesnoj zajednici vlada panika zbog toga.

“Načelnica Štaba civilne zaštite Općine Stari Grad Lejla Dizdarević utvrdila je da se osoba ne nalazi u evidenciji COVID 19 pozitivnih. Smatrajući da se treba djelovati u pravcu suzbijanja širenja panike i stigmatiziranja osoba, predložila je donošenje navedene naredbe koja će biti upućena u dalju proceduru prema Općinskom vijeću Stari Grad,” objašnjavaju iz općine.

Sve i da nije postojala loša namjera, Naredba je donesena bez promišljanja o posljedicama, a to je da se istom uvodi svojevrsni verbalni delikt. Taj bi “posao” općinskišstab prepustio pripadnicima policije, što problem ne eliminiše. Ukoliko Općinsko vijeće usvoji Naredbu, sve što nije afirmativno po vlastodršce može biti zloupotrijebljeno, označeno dezinformacijom, lažnim vijestima i izazivanjem panike.

Tako nešto je i prije pandemije korona virusa uvedeno na području Unsko-sanskog kantona, gdje su novinarski tekstovi na portalima karakterisani kao “uznemiravanje građana” i kažnjavani prekršajno, bez bilo kakvog dokaza o neistini ili kleveti, o čemu je Žurnal već pisao.