BiH

Revizori o Službi Vlade FBiH

Neregularne nabavke automobila za institucije FBiH i velika potraživanja za kirije

28/09/2020

Propusti kod provedbe dijela odluke Vlade FBiH o nabavci 24 automobila iz prošle godine, fakturisani Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH

Češljajući dokumentaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH federalni revizori su ustanovili niz neregularnosti kod nabavke automobila, pri čemu je čak konstatovano da je kršen i zakon. Nadalje, propusti su evidentirani u knjigama nad nekretninama koji su u vlasništvu Vlade FBiH budući da je utvrđeno da Služba ne raspolaže dokumentacijom niti je u posjedu niza nekretnina.

Piše: A. DUČIĆ

U prošloj godini, tačnije 26. septembra, Vlada FBiH je Službi odobrila nabavku čak 24 službena automobila u vrijednosti od 1,08 miliona KM. Kako stoji u izvještaju revizora direktor Službe (Davorin Korać) potpisao je, po različitim LOT-ovima, ugovore sa firmama „MRM export import“ Ljubuški, „Guma M“ Mostar, te Bunjo Sarajevo. Ugovorima koji su u konačnici koštali 758.490 KM nabavljeni su jedan Audi A6, dva Audija A4, jedan Renault Megane Grandcouple, četiri Audija A3, 15 automobila Toyota MC Corolla i jedan Dacia Duster.

Dio izvještaja o iznajmljivanju prostora

Revizori su ustanovili da je ponuda dobavljača „Bunjo“ Sarajevo i to ona za 15 automobila marke Toyota, bila viša te da je ponudio kraći rok, odnosno četiri dana za dostavu automobila. Međutim, tenderskom dokumentacijom nije bio definisan rok za potpisivanje ugovora. Tako je služba dostavila 12. decembra ugovor na potpisivanje, a on je potpisan tek 14 dana kasnije, i to na isti dan kada su automobili isporučeni.

„Ne može se potvrditi da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i da je odabran najpovoljniji ponuđač, s obzirom da je jedan od kriterija bio rok isporuke i da je u skladu sa tim izvršen odabir i potpisan ugovor sa ponuđačem sa višom cijenom, i to ne u razumnom roku“, naveli su revizori.

Dio izvještaja o nabavci automobila

Konstatovali su i da nabavka Renaulta Megane Grandcouple nije bila regularna. Isporuka vrijedna 34.179 KM utvrđena je do 31. decembra, no automobil je ponuđač „Guma M“ isporučio tek 13. januara ove godine. Štaviše Služba je ovdje izvršila avansno plaćanje, što, kažu revizori, nije bilo regulisano ugovorom.

Kada je riječ o nekretninama Služba nije osigurala dokumentaciju za objekte Carinska uprava, Vila Braun i dva stana.
Također, revizori su ustanovili da Služba ima velika potraživanja za poslovne prostore (civilni poslovi) koje iznajmljuje budući da niz korisnika ne izmiruje svoje obaveze. Tako su u prošloj godini ispostavljene fakture od 124.798 KM, a naplaćeno je tek 61.655 KM.

Još su veća potraživanja od iznajmljivanja poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, a ona iznose 1.858.892 KM. Od ukupno 232 poslovna prostora fakturisanje usluga je vršeno samo za njih 46. Revizori su ukazali na potrebu preispitivanja ugovora za izdavanje u zakup poslovnog prostora u ulici Maršala Tita u strogom centru Sarajevo firmi „Monex“. Revizori nisu mogli ustanoviti pod kojim uslovima je ovaj prostor dat pod zakup. Ugovor o zakupu sa ovom firmom iz 2010. godine ističe u sljedećeg mjeseca.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.