BiH

Zbog povrede službene dužnosti

Nezavisni odbor će utvrditi da li postoji osnov za pokretanje postupka protiv Halilovića

14/02/2019

Dešavanja u vezi sa pronaskom i likvidacijom Edina Gačića obzirom da su se desila u 2019. godini nisu bila predmetom rasprave niti ocjenjivanja rada, jer ocjena rada u 2018 godini nema apsolutno nikakve veze sa ovim događajem, a kako se to spinovanjem pokušava dovesti u neposrednu vezu

“Pored činjenice da se ova optužba iznosi tek nakon saznanja za ocjenu ne zadovoljava, želimo napomenuti da se praktično radi o istom sastavu Nezavisnog odbora koji je tadašnjeg načelnika Sektora uniformisane policije Mevludina Halilovića (pored još jednog kandidata) izglasao i predložio tadašnjoj Vladi KS za poziciju policijskog komesara MUP-a KS (uz izmjenu samo jednog člana Nezavisnog odbora). Dakle, pokušava se nametnuti teza da praktično isti Nezavisni odbor ‘nije bio’ pod političkim utjecajem kada je predložio Halilovića na poziciju policijskog komesara, a da je sada taj isti Nezavisni odbor pod političkim utjecajem jer je dao ocjenu rada za 2018. godinu ‘ne zadovoljava’. Smatramo da je svaki daljnji komentar po ovom pitanju suvišan”, piše u saopćenju za javnost i dodaje:”Potpuna je neistina da policijski komesar nije znao za održavanje sjednice Nezavisnog odbora te da joj nije prisustvovao. Nezavisni odbor svoje sjednice zakazuje u skladu s Poslovnikom o radu istog najmanje sedam dana prije njenog održavanja i poziv za sjednicu je uredno dostavljen policijskom komesaru koji je i prisustvovao sjednici. Radi se o čistoj koincidenciji da se sjednica održana 12.2.2019. godine (a koja je najavljena 7 dana prije) održavala u isto vrijeme kada je objavljena informacija o likvidaciji Edina Gačića (o informaciji o likvidaciji Nezavisni odbor je saznao u toku same sjednice i to od policijskog komesara koji joj nije prisustvovao?!). Poslovnik o radu Nezavisnog odbora ne predviđa mogućnost prekidanja sjednice ukoliko postoji kvorum za rad i odlučivanje. Dakle, nisu postojale formalne pretpostavke da se sjednica prekine, stoga je Nezavisni odbor u skladu s Poslovnikom o radu završio svoj rad razmatrajući sve tačke dnevnog reda, uključujući i prijedlog ocjene rada policijskog komesara za 2018. godinu.

Policijski komesar u skladu s Zakonom o unutrašnjim poslovima KS ima pravo da po prijemu našeg prijedloga ocjene sa obrazloženjem, razmotri sve činjenice navedene u istom i da svoje pisano izjašnjenje dostavi Vladi KS. Nejasno je kako i na temlju čega je policijski komesar (jer još uvijek nije dobio prijedlog ocjene rada sa obrazloženjem od strane Nezavisnog Odbora) sebi dao za pravo da iznosi brojne komentare, netačne navode i optužbe u brojnim medijskim nastupima.U vezi sa izjavama u medijskim nastupima, iznošenjem neistina, poluistina i neutemeljenih optužbi,Nezavisni odbor će u skladu sa svojim ovlaštenjima izvršiti analizu istih i utvrditi da li postoji neki od osnova za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskog komesara MUP-a KS zbog povrede službenih dužnosti.

Dešavanja u vezi sa pronaskom i likvidacijom Edina Gačića obzirom da su se desila u 2019. godini nisu bila predmetom rasprave niti ocjenjivanja rada, jer ocjena rada u 2018 godini nema apsolutno nikakve veze sa ovim događajem, a kako se to spinovanjem pokušava dovesti u neposrednu vezu. Pronalazak i likvidacija počionioca ubistava, Edina Gačića, je izvedena profesionalno i za svaku je pohvalu aktivnost u kojoj su učestvovale brojne sigurnosne agencije i institucije.

Na kraju želimo podsjetiti javnost, da je identične optužbe prema Nezavisnom odboru iznosio i raniji (smjenjeni) policijski komesar. I tada je ovaj isti Nezavisni odbor kao i sada bio pod ogromnim pritiskom, i tada se sa raznih strana davala bezuvjetna podrška radu policijskom komesaru bez da se pročitalo i slovo obrazloženja tadašnjeg prijedloga Nezavisnog odbora za smjenu policijskog komesara. I tada su svoja mišljenja o radu i članovima Nezavisnog odbora, političkom uticaju, kompetencijama, stručnosti istog u medijskom prostoru iznosili razni eksperti iz oblasti sigurnosti, razni sigurnosni analitičari a neizostavno i razni političari. O svim tadašnjim optužbama, o političkom uticaju, o stručnosti/nestručnosti i u konačnici odgovor o tome da li je Nezavisni odbor radio svoj posao u skladu sa zakonom ili ne jasno je u svojim presudama odgovor dao Općinski sud u Sarajevu, a o čemu je javnost već informisana”, navodi se u saopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.