BiH

Niz novih promjena u Nacrtu zakona o nošenju oružja u KS-u

24/01/2017

Primjenom dosadašnjeg Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Kantonu Sarajevo uočen je niz pravnih praznina, zbog čega se ukazala potreba za preciznijom i dodatnom pravnom regulacijom u ovoj oblasti.

Radi se o izuzetno značajnom propisu za sigurnost na području Kantona Sarajevo, tako da odredbe novog Zakona, odnosno predložena konkretna pravna rješenja idu u pravcu osiguranja što većeg nivoa sigurnosti građana.

Iz Kluba za praktično streljaštvo i taktički trening – Point ocijenili su Nacrt zakona kao vrlo dobar te dodali da su u pravni poredak Kantona Sarajevo prenijeti akti Evropske unije.

– Međutim, postoji nekoliko stvari koje nalaže EU, a koje MUPKS-a nije definirao. Najveći problem predstavlja kaznena politika koja je ostala nedefinirana – kazali su iz Kluba za Fenu.

Kao primjer naveli su Švicarsku koja za posjedovanje vojnog oružja osuđuje na pet godina zatvora, dok u BiH takva osoba može biti kažnjena i uvjetnom kaznom.

– Naš je cilj da zaštitimo građane, policiju i želimo da onaj ko s automatskom puškom hoda po gradu bude adekvatno kažnjen – naglasili su.

Iz ovog kluba također navode da će učestvovati u javnoj raspravi u kojoj će pokušati riješiti i novopredložene dodatne namete na izdavanje dozvala za kupovinu više od jednog pištolja.

Oružje se, prema odredbama Nacrta zakona razvrstava u četiri kategorije. U zabranjeno oružje, odnosno kategoriju A spadaju minsko-eksplozivna sredstva, vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, lanseri i bacači, automatsko vatreno oružje, municija s probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima, sve vrste oružja s prigušivačima, izrađeno oružje bez odobrenja te poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu.

Dozvoljeno oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje nadležnog organa ili kategoriju B čine poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje ukupne dužine do 28 cm, poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s magacinom i ležištem za više od tri metka, repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm te kombinovano oružje.

Dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnom organu je gasno oružje, reprodukcija vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava metak, mužari, staro oružje, trofejno oružje, zračno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm.

Dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom organu je kategorija D, a čine je električni paralizatori, sprejevi za omamljivanje, hladno oružje i zračno oružje čiji je kalibar manji od 4,5 mm.

Municija se može nabavljati samo za vrstu oružja za koje osoba ima važeću ispravu o oružju, izuzev civilnih strelišta i sportskih steljačkih organizacija. Pravne osobe, poduzetnici i fizičke osobe dužni su, u roku od osam dana od dana nabavljanja municije, o nabavci municije obavijestiti policijsku upravu. Također, sportske streljačke i lovačke organizacije i njihovi članovi koji imaju registrirano oružje iz kategorije B i koji su obučeni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu spravljati municiju za svoje potrebe, na osnovu odobrenja nadležne policijske uprave.

Zabranjeno je nošenje vatrenog, zračnog i hladnog oružja na javnim okupljanjima, u obrazovnim, zdravstvenim i drugim javnim ustanovama, u prostorijama državnih organa i institucija, ugostiteljskim objektima i prostorima koji se koriste za pružanje ugostiteljskih usluga. Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se može ugroziti sigurnost ljudi i imovine, naruštiti javni red i mir ili izazvati osjećaj ugroženosti ili uznemirenosti građana.

Zračno oružje ili luk mogu koristiti i djeca starija od 11 godina na sportskim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja pod nadzorom trenera.

Zabranjena je upotreba i nošenje starog oružja, izuzev kada se ono koristi za umjetničke, kulturne i druge slične priredbe ili čini sastavni dio narodne nošnje, kao i nabavljanje, držanje i pravljenje municije za to oružje.

Električni paralizatori i sprejevi za omamljivanje mogu se upotrebljavati samo za samoodbranu prema napadaču i na način da se time ne ugrožava sigurnost drugih osoba.

Novčanom kaznom ili kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine kaznit će se za krivično djelo onaj koji bez odobrenja nabavi, drži ili nosi vatreno oružje kategorije B, ko proda vatreno oružje kategorije B pravnoj osobi, poduzetniku ili fizičkoj osobi koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oružja te onaj ko drugoj osobi bez dozvole posudi pištolj ili revolver, lovačko oružje ili sportsko vatreno oružje.

Kaznom od 1.000 do 1.500 KM, između ostalog, kaznit će se osoba koja ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, a o tome ne obavijesti nadležnu policijsku upravu, ko u propisanom roku nabavi municiju za oružje za koje nema izdat oružni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije, član streljačke i lovačke organizacije koji pravi municiju bez odobrenja nadležne policijske uprave, ko bez odobrenja nadležne policijske uprave sakuplja staro oružje te onaj ko osposobi staro oružje koje je onesposobljeno za upotrebu.

Kaznom od 500 do 1.000 KM, između ostalog, kaznit će se za prekršaj onaj ko u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oružja, ko nosi, koristi i rukuje s oružjem koje mu je povjereno u vrijeme kada ne vrši službu, ko u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadležnoj policijskoj upravi za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista, ko u propisanom roku nadležnoj policijskoj upravi ne prijavi zamjenu vatrenog oružja, ne preda oružni list i ne podnese zahtjev za izdavanje novog oružnog lista te onaj ko u propisanom roku o izvršenoj nabavci, prodaji ili predaji starog oružja ne obavijesti nadležnu policijsku upravu.

Kaznom od 10.000 do 15.000 KM, između ostalog, kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova koja ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, pravne osobe i poduzetnici koji povjere nošenje oružja i municije osobi koje nije određeno da neposredno vrši poslove zaštite i koje ne ispunjava uvjete za nošenje oružja te ovlašteni prodavač oružja koji u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o prodaji municije i oružija.

Utvrđeni Nacrt zakona će se naći pred zastupnicima Skupštine KS-a na sjednici zakazanoj za 31. januar.

Komentari